Regeringen kan gå vidare med skärpt diskrimineringslag

Regeringen kan gå vidare med skärpt diskrimineringslag

Två tunga vallöften från socialdemokraterna är högaktuella trots rådande regeringskris.
Det gäller planerna på att skärpa diskrimineringslagen och att införa en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen.

”Bristande tillgänglighet är största hindret”

”Bristande tillgänglighet är största hindret”

Bristande tillgänglighet är det största problemet för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av en rapport som idag släpps av DO och Myndigheten för delaktighet.
– Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Nu blir det möjligt att anmäla bristande tillgänglighet

Nu blir det möjligt att anmäla bristande tillgänglighet

Från och med januari kan offentlig verksamhet och företag anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. Med nya diskrimineringslagen får personer med funktionsnedsättning i Sverige ett nytt verktyg för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Du avgör om nya lagen blir en framgång

Du avgör om nya lagen blir en framgång

KRÖNIKA. Din röst behövs! Även efter valet. Sverige kommer efter många år av utredningar att få en ny diskrimineringslag som träder i kraft 1 januari 2015. Men om lagen blir en succé eller inte beror på dig! Du kan göra skillnad, genom att vara tydlig med vad som inte fungerar för just dig.

Löfven lovar att bredda diskrimineringslagen

Löfven lovar att bredda diskrimineringslagen

Annika Strandhäll blir ny socialminister tillsammans med Gabriel Wikström och Åsa Regner.
I regeringsförklaringen utlovade Stefan Löfven bättre vård, rehabilitering, boende och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
Dessutom ska diskrimineringslagen breddas.

Dags att hylla de som går före

Trots alla begränsningar är integrationsminister Erik Ullenhags lagråds­remiss om skärpt diskrimineringslag en milstolpe. Kanske största framgången för tillgänglighet sedan första numret av Föräldrakraft kom ut 2006.

Vallöftet: Vi ska skärpa diskrimineringslagen

Vallöftet: Vi ska skärpa diskrimineringslagen

– Om vi får en rödgrön majoritet i valet i september kommer vi självklart att skärpa diskrimineringslagen.
Det lovade vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt när han träffade ”Tisdagsaktionen” utanför riksdagen på tisdagsmorgonen.

Kritiken biter inte – regeringens proposition klar

Kritiken biter inte – regeringens proposition klar

Idag den 21 mars har regeringen överlämnat propositionen om ny diskrimineringslag till riksdagen. Trots att lagrådet har haft invändningar på en rad punkter är propositionen i stort sett densamma som lagrådsremissen som presenterades för ett par veckor sedan.