”Stötande. Otillständigt. Fullständigt obegripligt”

”Stötande. Otillständigt. Fullständigt obegripligt”

’- Förslaget måste ändras så att en omprövning bara ska omfatta ändrade förhållanden. Annars innebär förslaget att Försäkringskassans tolkningar kommer in bakvägen.
Det skriver RBU:s Maria Persdotter och Henrik Petrén i ett yttrande över regeringens förslag till ”nödstopp” för assistansomprövningar.

”Nödstoppet måste bli permanent”

”Nödstoppet måste bli permanent”

Det tillfälliga stoppet för tvåårsomprövningar av assistans måste bli permanent. – Så fort det tillfälliga stoppet upphävs kastas människor tillbaka in i osäkerhet, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.

Assistans dras in – trots löftet att frysa omprövningar

Assistans dras in – trots löftet att frysa omprövningar

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och Mikael blev lugnet kortvarigt.
Bara en knapp månad efter regeringens ”nödstopp” står det klart att Försäkringskassan bryter löftet att inte ompröva assistansbeslut som påverkas av de senaste domarna från Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Förslaget till ändrad lag får skarp kritik

Förslaget till ändrad lag får skarp kritik

Uppdaterad. Den 31 mars 2018 vill regeringen att de utlovade ändringarna av assistansreglerna ska träda i kraft, enligt det lagförslag som lagts fram i dagarna.

Så löser de den akuta krisen inom assistans

Så löser de den akuta krisen inom assistans

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på att Försäkringskassan håller sitt löfte att inte göra några omprövningar som skulle innebära negativa beslut.

Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Regeringen vill stoppa tvåårsomprövningarna av personlig assistans genom en tillfällig lagändring. Statsrådet Åsa Regnér tror att lagändringen kan börja gälla under våren 2018.
En annan lagändring ska återställa tidigare praxis för assistans vid väntetid och beredskap. Även den väntas börja gälla under våren.

”Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”

”Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”

Tvåårsomprövningarna av assistans ska bli enklare för personer med stora funktionsnedsättningar.
Även det omstridda behovsbedömningsinstrumentet ska förenklas.
– Om vi inte hittar en form för att skapa trygghet är jag inte främmande för att ta bort instrumentet, säger Dan Eliasson.