Augusts väg till skolan

Augusts väg till skolan

August, 6 år, började förskoleklass i höstas. Men redan för två år sedan, när hans storasyster skulle börja skolan, ville familjen välja en skola som senare även skulle passa August. Det visade sig att det skulle krävas mycket jobb för att få till detta. Men det gick. Här är historien om Augusts långa väg till skolan.

Andrea ser bara möjligheter

Andrea ser bara möjligheter

Med toppbetyg i gymnasiet gick Andrea Bondesson, efter att ha läst historia i en termin, vidare till juristprogrammet på Stockholms Universitet.  Hon har hög ambition och strävar alltid mot högsta betyg. Målet är att arbeta med mänskliga rättigheter. Den medfödda sjukdomen AMC har inte hindrat henne. Tvärtom!

Pontus gillar skolan

Pontus gillar skolan

Han kommer släntrande i en av korridorerna på Svedenskolan, som ligger i Solna, strax utanför Stockholm. En ganska lång 16-årig som, mycket artigt, tar i hand och presenterar sig som Pontus Ljung. Men så har det inte alltid varit.

Vägen till valfrihet

Vägen till valfrihet

Det flesta barn med Downs syndrom läser inte enligt grundskolans läroplan. Men några gör det, som Malin Andersson. Hon går i fjärde klass i Genarps skola och trivs som fisken i vattnet.

Sjumilakliv i skolan

Sjumilakliv i skolan

Simons första skolår handlade nästan bara om hur det är att gå i skolan. Idag går han i trean och följer grundskolans läroplan. Utvecklingen har gått framåt med stormsteg, socialt och i de flesta skolämnena.

Studietips från en expert

Studietips från en expert

Försök inte bli bra på allt utan fokusera på de områden där du har mer talang, uppmanar Anna Tebelius Bodin.

Föräldrar åter på krigsstigen

Föräldrar åter på krigsstigen

På 70-talet började Sverige på allvar fundera på hur barn med rörelsehinder skulle kunna integreras i den vanliga skolan. 30 år senare visar en unik kartläggning, som presenteras i höst, att problem av samma typ kvarstår, problem som borde gått att lösa.