Enklare att få sjuk- och aktivitetsersättning redan sommaren 2022

Redan den 1 juli 2022 vill regeringen införa mer generösa regler för sjukersättning och aktivitetsersättning.
Det framgår av en promemoria från Socialdepartementet.

Nybeviljandet väntas öka med 5700 per år

Regeringen bedömer att regeländringarna kommer att gör det betydligt lättare att få rätt till ersättningarna.

Nybeviljandet av aktivitetsersättning väntas öka med 3000 personer per år, och nybeviljandet av sjukersättning med 2700 personer.

LÄS MER OM UTREDNINGENS FÖRSLAG: Tusentals fler kan få sjuk- och aktivitetsersättning

Påskyndar två förslag från utredningen

Förslagen bygger på utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69), men regeringen har mer bråttom än utredaren Samuel Engblom, och vill alltså införa nya regler tidigare.

Utredningen föreslår nya regler för personer som fyllt 60 år, med innebörden att deras arbetsförmåga ska prövas mot arbete som de har erfarenhet av. Detta beskrivs som en trygghetspension.

Regeringen vill också påskynda utredningens förslag om att rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller i sjukpenningen.

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har nu utarbetat en promemoria med målet att genomföra de två reformerna redan i juli 2022, vilket är betydligt snabbare än vad utredningen föreslagit.

Så ska prövningen av arbetsförmågan lättas

Så här vill regeringen formulera om arbetsmarknadsbegreppet som är så viktigt för bedömningen om en person har rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning.

”Vid prövning av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras mot samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning.
Prövningen av arbetsförmågan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.”

En del av jättesatsningen 2022

Regeringen har redan förberett för förändringarna genom att avsätta pengar i budgetpropositionen för 2022, som även innehåller andra satsningar på personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *