/ krisberedskap - Page 2

krisberedskap

”Hur säkrar vi skyddet för personer med LSS- och SoL-insatser?”
Nyheter

”Hur säkrar vi skyddet för personer med LSS- och SoL-insatser?”

Krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas i en debattartikel i Dagens Samhälle. ”Personer som behöver samhällets stöd för att klara vardagen har lika stor rätt till en fungerande krisberedskap som alla andra medborgare, och vi har alla har ett gemensamt ansvar att se till att de får detta skydd”

Inför nästa kris: Viktigt att själv ta reda på vilken beredskap som finns
Guide

Inför nästa kris: Viktigt att själv ta reda på vilken beredskap som finns

När stormen Alfrida härjade i januari 2019 kontaktade Eva Borgström själv några LSS-boenden för att höra hur gruppbostäderna klarade det långa elavbrottet.
Hon berättar här om den bild hon fick, och vilka slutsatser hon har dragit kring krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar.

Vid nästa katastrof, vem tar hand dig som behöver extra stöd?
Nyheter

Vid nästa katastrof, vem tar hand dig som behöver extra stöd?

ALMEDALEN. Nu ökar risken för stora bränder, värmeböljor och liknande kriser. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd? Frågan kommer att besvaras vid ett seminarium den 3 juli i Almedalen, Visby.

Varannan saknar fortfarande evakueringsplan
Nyheter

Varannan saknar fortfarande evakueringsplan

Kommunerna är fortfarande dåligt rustade för att klara värmeböljor, storbränder och liknande kriser som härjade sommaren 2018. Bara hälften har evakueringsplaner för utsatta grupper. Det framgår av en helt ny kartläggning från Socialstyrelsen.

”Jag är beroende av andra, det måste jag acceptera”
Nyheter

”Jag är beroende av andra, det måste jag acceptera”

KRISBEREDSKAP. Sommaren 2018 gick till historien som en av de varmaste på flera platser i landet. För Jessica Smaaland blev den 30-gradiga inomhustemperaturen ytterligare ett problem att försöka lösa, i en vardag som ganska ofta bjuder på oväntade situationer. Nu förbereder hon sig för vinterns utmaningar. Tur att hon är lösningsfokuserad.

De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen
Nyheter

De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen

I maj kom den hem till alla hushåll – broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
– Nu hoppas vi att kommunerna satsar mer på lättillgänglig kris-information till sina invånare, säger Stefan Anering, biträdande enhetschef på MSB.

Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris
Nyheter

Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris

Fråga din kommun hur de tänker agera i en framtida kris. Bygg upp en buffert hemma med dina mediciner. Ha alltid en lista med kontaktuppgifter till personer som kan bistå vid en kris.
Råden kommer från Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.