/ omsorg

omsorg

Socialstyrelsen: Valfriheten måste fungera bättre för de mest utsatta

Valfrihetssystem enligt LOV har brister när det gäller de mest sjuka och utsatta. Och bara var femte kommun har lättläst information trots att lagen kräver detta, rapporterar Socialstyrelsen.
Nu kräver Socialstyrelsen att kommunerna ser till att uppmärksamma individuella behov bättre, även för personer som inte klarar av att själv välja utförare.

Hård kamp om vinstförbud inom omsorgen

Hård kamp om vinstförbud inom omsorgen

Ska företag som går med vinst förbjudas inom vård och omsorg?
Det är en fråga som skapat stor oro även hos mindre företag som ofta drivs med stor socialt engagemang.
Idag drabbade Jonas Sjöstedt (V) och Saila Quicklund (M) samman i en het debatt som slutade oavgjort.

Fördomar gör det svårt att skapa ett vuxenliv

Det är svårt att skapa ett självständigt vuxenliv om man har intellektuell funktionsnedsättning. Men det beror inte främst på funktionsnedsättningen – utan snarare på fördomar.

Visste du detta om LSS?

Vem har rätt till insatser enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade? Och vilka är de tio olika stöden? Här finns en aktuell beskrivning av LSS. Plus länkar till andra aktuella rapporter för dig som vill veta mer om vård och stöd.

Satsningar på funktionshinderområdet krymper allt mer

Satsningar på funktionshinderområdet krymper allt mer

Talet om skenande kostnader är ett påhitt. Sanningen är snarare den motsatta – Sverige drar ned utgifterna på funktionshinderområdet i förhållande till BNP.
Det hävdar organisationen RBU och refererar till den nya rapporten från statliga ISF.

Debatten som chockar assistansberättigade

Debatten som chockar assistansberättigade

Passning dygnet runt blir för dyrt, hävdade Gunnar Wetterberg i en debattartikel. Nu vill han inte längre diskutera frågan.
– Reaktionerna på min debattartikel är så obehagliga att jag inte har lust att kommentera dem, säger Gunnar Wetterberg.

FUB:s kritik får starkt stöd av fackförbund

FUB:s kritik får starkt stöd av fackförbund

FUB:s kritik får starkt stöd från anställda på Försäkringskassan och i kommunerna. Akademikerförbundet håller med om att många personer med funktionsnedsättning går miste om sin lagstadgade rätt till stöd.

Sänk oss inte, hjälp oss, Maria Larsson!

Sänk oss inte, hjälp oss, Maria Larsson!

Efter måndagens presentation av FUB:s rapport om allvarliga hot mot assistans och andra stöd enligt LSS hoppas organisationen få träffa Maria Larsson, barn- och äldreminister.
– Sänk oss inte, utan hjälp oss istället, säger Jan Pettersson, vice ordförande för Klippan, en sektion inom FUB.

Regeringen utreder obligatorisk valfrihet inom omsorgen

Det är upplagt för ny hård debatt om privata vinster inom handikapp- och äldreomsorg.
Regeringen tillsätter en utredning om valfrihetslagen LOV med sikte på att eventuellt tvinga alla kommuner att släppa in privata utförare.