”Otillgänglighet tvingar oss att starta ett nytt parti”

”Otillgänglighet tvingar oss att starta ett nytt parti”

DEBATT. Idag får Sverige ett nytt politiskt parti – Normaldemokraterna.
Otillgänglighet är den främsta anledningen till att människor med funktionsnedsättning inte har samma rättigheter som andra, skriver Anders Westgerd, ordförande, som i denna debattartikel förklarar det nya partiets politik.

”Omtanken om småföretagen väger tyngre”

”Omtanken om småföretagen väger tyngre”

Nu kommer reaktionerna den kommande tillgänglighetslagstiftningen. Undantagen för företag med färre än tio anställda är gemensam nämnare och det flaggas också för att det handlar om mer än den rent fysiska tillgängligheten.

Mindre företag slipper nya diskrimineringsförbudet

Företag med färre än tio anställda undantas från förbudet mot bristande tillgänglighet i förslaget till ny diskrimineringslag.
Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Torsdagsaktionen inne på upploppet

Torsdagsaktionen inne på upploppet

Det finns en oro att det lagförslag som regeringen förväntas lägga fram om ”bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” blir ganska vek. Rasmus Isaksson, förbundsordförande på DHR, känner oro när han demonstrerar med Torsdagsaktionen utanför Rosenbad.

”SJ väljer bort funktionsnedsatta”

”SJ väljer bort funktionsnedsatta”

SJ sparar och stänger 18 resebutiker vilket gör det svårare för människor med funktionsnedsättning att få den hjälp de behöver menar Handikappförunden.

”Ska du verkligen dricka den där ölen?”

”Ska du verkligen dricka den där ölen?”

Efter skidolyckan försökte Anders Westgerd fokusera på något som han KUNDE, trots att känslan var att han inte kunde NÅGONTING. Idag, som verksamhetsledare på ett kollektiv för personer med assistans, känner han inga sådana gränser. ”Här är det omöjligt att sitta still utan vilja göra något åt diskriminering och dåligt bemötande.”

Danderyd först med att kontrollera skolornas tillgänglighet

Danderyd först med att kontrollera skolornas tillgänglighet

Danderyd är först ut med att analysera skolornas tillgänglighet i stor skala. I december kör kommunen igång arbetet med hjälp av ett nytt verktyg från SPSM.
– Vi räknar med att alla skolor och förskolor, både kommunala och fristående, kommer att medverka, säger Björn Johnson.