Nytt centrum ska förbättra behandlingen av autism och ADHD

I morgon, torsdag, öppnar KIND, Sveriges första kompetenscentrum om kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger bland annat på autism och ADHD.
Centrumet är efterlängtat. – Det blir en påtaglig skillnad för de som drabbats och deras familjer, menar Autism och Aspergerföreningen.

Många utestängda från vårdcentraler och socialkontor

Många utestängda från vårdcentraler och socialkontor

Bristerna i tillgänglighet på många vårdcentraler och socialkontor är så stora att personer med funktionsnedsättning riskerar att nästan helt utestängas från vård och omsorg. Det fastslår Socialstyrelsen i en ny rapport där man granskat 500 distriktsläkarmottagningar och 250 socialkontor.

”Många som vill dö ändrar sig”

”Många som vill dö ändrar sig”

Socialstyrelsens förslag är ett steg mot aktiv dödshjälp. Det anser Maria Johansson och Pelle Kölhed, som leder organisationerna DHR respektive RTP.
De anser att det är vanligt att personer med svåra sjukdomar uttrycker en önskan att få dö, men sedan ändrar sig.

Växande protester mot slopad subvention av barnläkemedel

Växande protester mot slopad subvention av barnläkemedel

Nu protesterar Riksförbundet Sällsynta diagnoser mot beslutet att slopa subventionerna för det enda läkemedel som finns för den ovanliga sjukdomen PKU.
– Inget landsting tar ansvar för frågan om vård till sällsynta diagnosgrupper, säger Elisabeth Wallenius.

Stora steg för små syskon

Stora steg för små syskon

Syskon till barn som har funktionsnedsättningar  är ofta bortglömda. Det vill Christina Renlund ändra på. Med sin nya bok ”Litet syskon” tar hon ett stort steg för de allra minsta. Föräldrakraft har träffat henne.

Dags för bortglömda syskon att få stöd och kunskap

Dags för bortglömda syskon att få stöd och kunskap

Bättre stöd till barn som har syskon med funktionsnedsättning utlovas i ett nytt treårigt projekt som nu startas av Ågrenska Stiftelsen med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs i samarbete med Handikapp & Habilitering i Stockholm och Christina Renlund.