Köer kan bromsa ny ersättning till personer med LSS-boende

Försäkringskassan är överlag positiv till förslaget om ny merkostnadsersättning för personer som har LSS-bostad.
Men jätteköerna hos Försäkringskassan ställer till problem. Därför kan ersättningen inte införas förrän tidigast 2024.

Berör alla som har bostad enligt LSS

Den 23 mars 2021 presenterade statliga utredaren Carina Sammeli förslag som innebär att 28 000 personer med LSS-bostad skulle få rätt till en ersättning på cirka 14 000 kronor (30 procent av prisbasbeloppet) varje år, som kompensation för höga hyror.

Förslaget finns i utredningen Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Bakgrunden till förslaget är att de som har bostad enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, överlag har 1000–2000 kronor högre hyra än normalt.

Svårt att få ersättning idag

Redan idag kan man teoretiskt sett ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan för extra höga boendekostnader på grund av funktionsnedsättning, men det är mycket svårt bevisa sådana merkostnader.

Tanken är att en schablonersättning ska lösa problemen med höga boendekostnader på grund av funktionsnedsättning.

Försäkringskassan är positivt men vill vänta

Försäkringskassan håller med om att merkostnader för LSS-boende kan ersättas via dagens system för merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning.

Men samtidigt varnar Försäkringskassan för att man redan idag har mycket långa handläggningstider. Inte förrän 2023 väntas Försäkringskassan ha kommit ikapp med köerna. Därför tycker Försäkringskassan att den föreslagna schablonersättningen inte kan förverkligas förrän tidigast 2024.

Mer om utredningen Boende på (o)lika villkor

Utredningen Boende på (o)lika villkor finns på regeringens webbplats, där man också kan hitta remissvar från Försäkringskassan och många fler.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *