Sjuåring nekades livsviktig behandling för Hunters sjukdom

Sjuårige Anton Håkansson lider av Hunters sjukdom och behöver medicin för fyra miljoner kronor varje år. Länssjukvårdsnämnden i Halland har hela tiden sagt nej. Nu tar sjukhuschefen Anders Dybjer saken i egna händer och ser till att Anton får sin livsviktiga behandling.

Mobilnumret som räddar liv – ICE (In Case of Emergency)

Ett nummer i mobilen ska hjälpa räddningspersonal att fortare komma i kontakt med anhöriga då en person hittas svårt sjuk eller skadad. SOS Alarm vill att alla ska lägga in en kontakt kallad ICE (In Case of Emergency) i sina mobiler för att personal snabbare ska få besked om medicinering eller om personen lider av någon sjukdom.

Oroliga barn läker långsammare

Barn som oroar sig mycket inför en operation råkar i större utsträckning ut för komplikationer efter operationen. Ängsliga barnriskerar att ha svårare att återhämta sig från bedövning, uppleva
sömnproblem, känna mer smärta och därmed behöva mer smärtstillande. Det visar en amerikansk studie från forskare på Yale University.

Pojke med autism får inte gå i skolan

Susanne Erikssons 14-årige son har inte haft en skolplats på ett år. Specialskolorna är fulla och den kommunala skolan i Göteborg vill inte betala för en assistent.

Små bråkstakar behöver stoppas tidigt

Extremt bråkiga pojkar behöver få tidig hjälp för att förebygga risken att de som vuxna får problem som leder till kriminalitet. En checklista om 20 punkter ska hjälpa till att hitta de som är i
farozonen och kan komma att fungera som ett bra kompletterande instrument till andra undersökningar.  

Så här ska eleverna få hjälp att klara pressen

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har under de senaste 20 åren fördubblats visar en statlig utredning. Utredaren Sven Bremberg vill ha bättre uppföljning av eleverna och en ny databas med pedagogikinformation för att få en bättre skola för eleverna.
 

Brukarkooperativet JAG bästa lobbygrupp i Almedalen 2006

Almedalsveckan fyllde Gotland med svenska toppolitiker, men de som syntes allra mest på de gotländska kullerstensgatorna var de 70 medlemmar från brukarkooperativet JAG (Jämlikhet, Assistans, Gemenskap) som tillsammans med assistenter och familjemedlemmar hade åkt ner för att visa politikerna att funktionshindrade är lika mycket aktörer som alla andra.