/ folkhögskolor - Page 2

folkhögskolor

För unga vuxna med funktionsnedsättning kan det vara svårt att hitta bra möjligheter till vidare studier. På folkhögskolor går det dock utmärkt att studera, både för den som saknar betyg och den som har betyg från gymnasiet eller gymnasiesärskolan.

Elever med funktionsnedsättning utestängs när statsbidrag minskar

Elever med funktionsnedsättning utestängs när statsbidrag minskar

Folkhögskolorna är hårt pressade av minskat statligt stöd till studerande med funktionsnedsättning.
– Skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver, chef för statsbidragsavdelningen inom SPSM.

De statliga stöden hänger inte med

”Konsekvenserna kan bli katastrofala för våra elever.” När behoven ökar, men bidragen från staten inte hänger med, så kan konsekvensen bli att en stor grupp unga stängs ute från möjligheten till utbildning.

På gång på fyra folkhögskolor

Många folkhögskolor erbjuder utbildning för ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar. Vi har ringt runt till några av skolorna och fått en lägesrapport kring vad som erbjuds.

Fredrik ”straffas” för sitt hårda arbete – blir utan stöd

Fredrik ”straffas” för sitt hårda arbete – blir utan stöd

Fredrik kämpade hårt för att klara slutbetyg i på gymnasiet och för att komma in på en speldesignkurs på Ädelfors folkhögskola.
Nu, strax före skolstart, riskerar planerna att gå i kras eftersom han hamnar utanför alla stödsystem.

Tre röster om folkhögskolan

Tre röster om folkhögskolan

Föräldrakraft har pratat med några personer om fördelar och nackdelar med att gå på folkhögskola.

Fem frågor till Nyamko Sabuni

Fem frågor till Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni, vice utbildningsminister är inte beredd att satsa ökade resurser på folkhögskolorna. Här svarar hon på fem frågor från Föräldrakraft.

En plantskola för konstnärer

En plantskola för konstnärer

Konstskolan Linnea vänder sig till personer som vill utveckla sin konstnärliga ådra. Och som har någon form av funktionsnedsättning. Under ledning av erfarna konstnärer får eleverna förkovra sig i måleri, keramik och grafik.

En dörr till framtiden

En dörr till framtiden

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbjuder en fantastisk palett av möjligheter. Men hot finns – snålare statsbidrag och trilskande kommuner utestänger många elever.