Hjälp ditt barn att nå ut

Om man tänker rätt  och arbetar aktivt för att hjälpa barnet ut i fritidsaktiviteter och håller sitt hem öppet kan många sociala möjligheter öppnas.

9 av 10 utan en plan för vård och stöd

Drömmen är att ha en övergripande plan. En plan som ger ett helhetsgrepp om de olika insatser som görs och möjlighet att ligga steget före. En plan som utgår från barnets villkor.

’- Gör barnens röster hörda

”Det är så lätt att barn bara gör det som föräldrar eller andra vuxna säger till dem, de måste få chansen att utveckla sin egen röst. Det kan man göra tidigt.”

Oklart ansvar

Oklart ansvar

Risk för glapp mellan åtgärder från habilitering, skola och organisationer.

7 av tio vill bemötas med mer medmänsklighet

Ett bra bemötande kan vara livsviktigt för familjer som har barn med funktionshinder. Men föräldrar är ofta missnöjda med den information de får och 70 procent hade velat ha mer information och fått träffa andra föräldrar till barn med Downs syndrom, visar en avhandling av vårdforskaren Gerth Hedov. 

Oroliga barn läker långsammare

Barn som oroar sig mycket inför en operation råkar i större utsträckning ut för komplikationer efter operationen. Ängsliga barnriskerar att ha svårare att återhämta sig från bedövning, uppleva
sömnproblem, känna mer smärta och därmed behöva mer smärtstillande. Det visar en amerikansk studie från forskare på Yale University.