Ökad valfrihet i boende välkomnas av handikappförbund

Ökad valfrihet i boende välkomnas av handikappförbund

LSS-kommittén har missat att se helhetsperspektivet och fokuserat för mycket på kostnadsdämpningen, menar många handikapporganisationer.
Men utredarna får också beröm. Anna-Lena Krook på FUB lyfter fram förslaget om ökad valfrihet när det gäller boendeformer.

Nu börjar den verkliga striden om framtidens LSS

Nu börjar den verkliga striden om framtidens LSS

Det är nu den verkliga striden börjar. Idag lade socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) fram slutbetänkandet om LSS. En mängd förändringar föreslås. Men osäkerheten är stor kring hur de nya reglerna ska kunna införas utan att få förödande konsekvenser för enskilda. ”Det är ytterst viktigt att ändringarna görs på rätt sätt annars kan det drabba människor mycket kraftigt”, säger socialdemokraterna.

Ändrat huvudmannaskap för personlig assistans

Huvudmannaskapet för personlig assistans kommer ändras. I LSS-kommitténs slutbetänkande som läggs fram den 29 augusti kommer man föreslå en förändring av huvudmannaskapet för personlig assistans. Detta är en av fler ändringar. Jens Sjödoff från RBU Gotland kommenterar kommitténs planer.

Frågor och svar kring LSS

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”