Nytt nätverk för ensamstående föräldrar

Nytt nätverk för ensamstående föräldrar

Nätverk för föräldrar till barn med funktionshinder finns redan. Men nu startar ett e-postbaserat nätverk för alla ensamstående föräldrar till barn med funktionshinder.
– Vi har upptäckt att det inom vår organisation finns en ganska stor grupp med föräldrar till barn med funktionshinder, berättar Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar.

Konferens med fokus på kvinnlighet

Konferens med fokus på kvinnlighet

Nästa sommar hålls en unik kvinnokonferens för kvinnor med
intellektuella funktionshinder. Föreningen Grunden har fått
500 000 kronor från Ungdomsstyrelsen för projektet. Annika Ronneland & Ann Holmberg är projektledare för konferensen.

De snackar om sina barnbarn

De snackar om sina barnbarn

De har träffats flera gånger varje år sedan 2000 för att prata om barn med funktionshinder. Men deras egna barn är för länge sedan utflugna ur boet. Här står barnbarnens väl och ve i fokus.

Det naturliga nätverket tryggar framtiden för Gry, 2 år

Det naturliga nätverket tryggar framtiden för Gry, 2 år

 Det naturliga nätverket kring ett barn med funktionshinder kan vara bra mycket viktigare än alla experter. I Forshaga bygger Per och Helena upp ett nätverk som ska ge stöd genom livets alla skeden för tvååriga dottern Gry.

Vad är ett nätverk?

”Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen eller att skicka in en insändare för att få tag på föräldrar i samma situation.”

30 000 besök på digital mötesplats

Många föräldrar känner sig ensamma i sin situation när de får ett barn med särskilda behov. Vissa upplever att vänskapskretsen minskar och att den sociala gemenskapen försvåras. Nätverk och föreningar har kommit att bli ett viktigt stöd för föräldrar när man inte orkar dra hela lasset själv. Man behöver någon att samtala med, någon som förstår utan utförlig förklaring.