/ Socialstyrelsen - Page 6

Socialstyrelsen

Orättvis habilitering kritiseras av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är kritisk till de stora regionala skillnaderna inom habiliteringen för barn och unga. Skillnaderna beror bland annat på regionala prioriteringar och resurstilldelningar.

Var fjärde förlorar kommunal assistans varje år

Att många brukare förlorar sin kommunala personliga assistans oroar Socialstyrelsen. Analyser visar att 23–27 procent av brukarna förlorar sin kommunala assistans varje år och de flesta får inga andra insatser.

Socialstyrelsen vill ha grundutbildning för alla assistenter

Socialstyrelsen vill ha grundutbildning för alla assistenter

Socialstyrelsen vill täppa till kunskapsluckorna hos personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar.
I början av 2014 väntas Socialstyrelsen besluta om allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS och Socialtjänstlagen.

Socialstyrelsen tvekar: Ska barn frågas ut om sina föräldrar?

Socialstyrelsen är bekymrad över regeringsuppdraget att utreda misstänkta problem när det gäller föräldrar som är personliga assistenter till sina barn. – Vi skulle aldrig intervjua andra barn om hur bra deras föräldrar är som föräldrar, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Psykisk ohälsa slår hårt mot svenska ungdomar

Trots att Sverige har bra välfärd och hälsa jämfört med många andra länder finns stora problem. Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”.

Kommunerna har försämrat stödet

Socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning har blivit sämre, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Informationen om rätten till stöd har också dragits ned.

Fortsatt ökning – 64 000 personer får nu stöd enligt LSS

Antalet personer som får stöd enligt LSS fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Förra året berördes 64 200 personer vilket var 900 fler än föregående år. – Vi ser en stadig ökning, säger Kerstin Westergren på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen utreder allvarliga problem inom assistans för barn

Behövs en ny lag som skyddar barn med personlig assistans att utnyttjas ekonomiskt av sina föräldrar?
Denna svåra fråga är aktuell sedan barn- och äldreminister Maria Larsson i dagarna gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av eventuella problem.

De slår larm om allvarliga övergrepp

De slår larm om allvarliga övergrepp

Socialstyrelsen lämnar idag en skrämmande rapport om mycket allvarliga brister i stödet till personer med funktionsnedsättningar. – Många kommuner handlar i uppenbar strid med LSS, skriver överdirektör Håkan Ceder och tillsynschefen Per-Anders Sunesson.