Bosse: Goda relationer ger kooperativet klirr i kassan

Bosse: Goda relationer ger kooperativet klirr i kassan

– Det gäller att alltid ha bra relationer så att man får stöd av politiker och tjänstemän, säger Arne Prembäck, verksamhetschef vid den ekonomiska föreningen Bosse som arbetar med råd och stöd för personer med funktionshinder i Stockholm.

7 av tio vill bemötas med mer medmänsklighet

Ett bra bemötande kan vara livsviktigt för familjer som har barn med funktionshinder. Men föräldrar är ofta missnöjda med den information de får och 70 procent hade velat ha mer information och fått träffa andra föräldrar till barn med Downs syndrom, visar en avhandling av vårdforskaren Gerth Hedov. 

Pionjäranda kvar på Motala BUP

Pionjäranda kvar på Motala BUP

Pionjärandan finns kvar hos Motala BUP AB fem år efter att personalen bröt sig loss från landstinget i Östergötland och startade eget.

Föräldragrupp är allas räddning

Föräldragrupp är allas räddning

Föräldrargrupper lyckas med det som myndigheterna går bet på – att ge invandrarfamiljer begriplig information om habilitering, vårdbidrag och annat stöd till barn med funktionshinder.

Ett gott skäl att göra film

Ett gott skäl att göra film

I 20 år har Landskrona Vision producerat videofilmer för olika ändamål. När Ann Gomér-Roslund och Peter Roslund fick en liten flicka med Noonans syndrom upptäckte de att det fanns ett stort behov av informationsfilmer om olika funktionshinder. Idag satsar de helhjärtat på att producera filmer för barn och om barn med funktionshinder.

Hon slopar kön till BUP

Cecilia Halvars Öhrnell ligger i start­groparna när ny vårdpolitik ger företag chansen att visa vad de går för.

Barn med tidiga språk-problem kan ha autism

Barn som visar tecken på försenad språkutveckling vid tvåårsåldern kan senare visa sig ha kontakt- eller uppmärksamhetsproblem. Mer än hälften av barnen lider risk att få diagnoser som autism, Aspergers syndrom, adhd eller utvecklingsstörning. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska Akademin.

Barn vårdas för 1200 kronor – eller 8000

1200 kronor eller 8000 kronor? Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller hur mycket barn- och ungdomsvården kostar. Det visar en analys från Socialstyrelsen.

Bättre kontroll på medicin till barn

Läkemedelsverket vill förbättra säkerheten när det gäller läkemedel. Särskilt vill man satsa på att förbättra kunskapen om biverkningar hos barn och äldre. Därför blir det snart möjligt för privatpersoner att själva anmäla biverkningar direkt till Läkemedelsverket.