”Föräldrar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig”

– Föräldrar som har barn med psykiska sjukdomar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig när föräldrarna inte längre kan ta hand om dem. Samhället ska garantera att de får gemenskap och delaktighet i samhället, en god vård och ett stöd i vardagen.
 

20 000 barn får lugnande mediciner

Försäljningen av lugnande medel till barn och ungdomar har på fem år tredubblats. Det visar statistik från Apoteket. Den vanligaste formen av lugnande medel som skrivs ut är hormonet melatonin, som säljs receptfritt eller som kosttillskott i större delen av världen. I Sverige krävs en särskild licens från Läkemedelsverket för att få skriva ut det.

Barnastma kan upptäckas vid födseln

Barn som föds med störd lungfunktion lider större risk att utveckla astma. Det visar en norsk studie. Den nya upptäckten visar att sjukdomen i vissa fall kan finnas hos barnen redan vid födseln.

Multisjuka ska få lots genom vårdkedjan

Funktionshindrade som vill driva eget företag ska få lönebidrag och möjligheterna att själv välja bostad och hjälpmedel ska utökas. Det slog nye statsministern Fredrik Reinfeldt fast när han idag, fredag den 6 oktober, presenterade regeringsförklaringen för riksdagen.

Unik terapi

Unik terapi

Hästens rörelser i gångarten skritt stämmer väl överens med människans gångmönster. Det är just detta som gör ridterapi unik och lämplig för barn och ungdomar med funktionshinder.

Barnvaccin kan förebygga hörselskador

Barn under två år borde vaccineras mot pneumokocker, som orsakar öron- och lunginflammationer och kan leda till livshotande hjärnhinneinflammationer. Därför borde det nya vaccinet införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, menar Smittskyddsinstitutet (SMI).

Hälften så många föds med vattenskalle

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet barn som föds med ryggmärgsbråck kraftigt minskat. Samtidigt larmar forskarna om att en stor del av barnen som föds med vattenskalle riskerar att få utvecklingsstörning eller få svårare att hänga med i skolan.

Barncancer ökar i hela Europa

Barncancerfallen ökar med en procent per år i Europa. Samtidigt överlever fler barn sina cancersjukdomar. Idag klarar sig 75 procent av barncancerpatienterna, visar en undersökning som EU gjort.

Sjuåring nekades livsviktig behandling för Hunters sjukdom

Sjuårige Anton Håkansson lider av Hunters sjukdom och behöver medicin för fyra miljoner kronor varje år. Länssjukvårdsnämnden i Halland har hela tiden sagt nej. Nu tar sjukhuschefen Anders Dybjer saken i egna händer och ser till att Anton får sin livsviktiga behandling.