Lars Lööw jagar nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning

Nya lösningar för att stödja personer med funktionsnedsättning är på gång från Arbetsförmedlingen.
– Vi hoppas att vi ska ha hittat nya vägar till i början på nästa år, säger Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

LÄS MER: Funkis och arbetslös? Här är arbetsmarknadsstöden du kan få 2022

Pandemin stoppade positiv trend

Snart har det gått ett år sedan Lars Lööw – en av funktionsrättsrörelsens mest kända namn – tillträdde som överdirektör (näst högsta chef) för Arbetsförmedlingen. Lars Lööw har tidigare bland annat varit stridbar Handikappombudsman och har en son med funktionsnedsättning.

Ungefär samtidigt satte pandemin krokben för den svagt positiva trenden på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. En konsekvens är att Arbetsförmedlingen missar målen vad gäller bland annat lönebidrag, även om kurvorna på sistone åter vänt upp.

HejaOlika bad Lars Lööw berätta om arbetsmarknadsläget just nu och vilka goda råd han kan ge för att underlätta jakten på ett jobb.

Långtidsarbetslösheten har ökat dramatiskt. Vad innebär det för personer med funktionsnedsättning?

– Rent statistiskt har det hänt något som ser positivt ut de senaste åren. Vi hade före pandemin en svag uppgång i sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning. Vi behöver få bättre grepp om vad det beror på.

– Om det handlar om att arbetsgivare har blivit bättre på att se kompetensen, om tröskeln för att prova nytt sänkts. Kanske beror det på förbättrad skolgång och större möjligheter att konkurrera om jobben. Kanske har vi på Arbetsförmedlingen lyckats bättre med att använda våra verktyg. Det är svårt att se att någon enstaka faktor har förändrat utvecklingen.

LÄS MER: Tuff arbetsmarknad för unga – oroande signaler om att stödet minskar

Var förbättringen av sysselsättningen bara en tillfällighet?

– Det får vi se. Det är uppenbart att pandemin gör ett hack i kurvan, men samtidigt har vi just nu väldigt stor efterfrågan på arbetskraft, trots den väldigt höga långtidsarbetslösheten. Den stora efterfrågan och svårigheterna att hitta rätt kompetens kan skapa nya förutsättningar och nytänkande.

För många långtidsarbetslösa har det väl blivit allt svårare att komma in på arbetsmarknaden?

– Pandemin har lett till att gruppen har ökat dramatiskt. Men det finns andra stora trender också. Strukturomvandlingen med digitalisering och automatisering innebär att många av de nya jobben ännu inte finns. Det skapar stora möjligheter att hitta nya vägar till arbetsmarknaden, möjligheter som finns för alla.

– Frågeställningarna kring arbete och funktionsnedsättning är svårlösta och de har därför varit på den politiska agendan länge. De kräver uthållighet, engagemang och kreativitet och vi måste vara beredda att ständigt ompröva det sätt vi hittills arbetet på.

Vad gör Arbetsförmedlingen för att förbättra stöden till personer med funktionsnedsättning?

– Vi har ett antal uppgifter i regleringsbrevet. En del handlar om att tydliggöra gruppen som ska omfattas av stöden. Vi utvecklar våra tjänster och ersätter STOM med Rusta och matcha. Det är en tjänst som också personer med funktionsnedsättning omfattas av.

– Men problemen för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden kan inte lösas med en enda tjänst. Förutom lönebidrag och SIUS finns också studieförberedande insatser och andra stödjande och motiverande insatser men det kan också behövas annat. Vi tittar just nu på om och hur vi skulle kunna bredda vårt tjänsteutbud och det kan behövas ganska snart. Vi hoppas att vi ska ha hittat nya vägar till i början på nästa år.

Hur bra mottagen blir man som arbetssökande med funktionsnedsättning?

– Vi jobbar hårt för att möta alla människor på ett bra sätt som passar dem och självklart med utgångspunkt från modern teknik som gör att man kan få grundläggande stöd i princip dygnet runt. Men självklart kompletteras det med fördjupade kontakter med möten både på distans och fysiskt när det behövs. Pandemin har betytt svårigheter för att genomföra en del fysiska möten och det har försvårat för oss att ge det stöd som vissa behöver.

– Vår nya inriktning i arbetet i övrigt, det som ibland kallas för reformeringen, är att behovsbedömningar är den centrala delen för Arbetsförmedlingen. Det är andra aktörer som ska göra jobbet med matchning, utbildning och stöd.

– Förändringen har kommit väldigt långt. Med införandet av Rusta och matcha kommer nog de flesta av våra kunder att få stöd genom våra partners. Våra arbetsförmedlare gör bedömningarna och följer upp. För vissa tjänster kommer vi fortfarande att vara utförare, till exempel inom SIUS, men i övrigt är det andra aktörer som kommersiella företag, folkhögskolor med flera.

Hur klarar Arbetsförmedlingen målen för stöd vid funktionsnedsättning?

– Vi bedömer just nu att vi inte kommer att uppnå våra mål när det gäller lönebidrag, mycket på grund av pandemin som påverkat både vår möjlighet att ge stöd och arbetsgivares benägenhet att rekrytera. Kurvorna har vänt upp igen, och jag hoppas att det fortsätter med fler lönebidragsbeslut.

– Det finns utrymme för fler beslut men samtidigt krävs att någon är beredd att anställa, systemet med lönebidrag är beroende av arbetsmarknaden.

Vilka kommer att vara de viktigaste verktygen på sikt?

– Vi har lång erfarenhet av lönesubventioner och det kommer att vara en viktig del även i framtiden.

– Vi vet också att supported employment fungerar bra för många, så den typen av stöd kommer att spela stor roll. Men som jag sa tidigare så måste vi alltid vara öppna för att hitta nya lösningar.

Vilka goda råd vill du ge till jobbsökande med funktionsnedsättning?

– Det är enormt viktigt att alla utgår från vad människor kan göra, alla förmågor man har, även om de inte räcker hela vägen. Lönebidrag och andra stöd kan sedan kompensera för de förmågor man inte har. Men börjar någon i stödbehovet blir det så lätt att hela fokuset blir på vad någon inte kan och det är ingen bra utgångspunkt för att söka jobb.

– Fortsätt alltid att söka jobb, även om det är motigt och det blir många nej. Sannolikheten att det löser sig är mycket större om man fortsätter söka.

– Utnyttja möjligheterna till arbetshjälpmedel, personligt biträde och andra stöd. Kontakta Arbetsförmedlingen och ge en så bra beskrivning som möjligt så att vi kan göra en bra bedömning av behovet.

Läs mer om personligt biträde: Jag är krockkudden i mötet med arbetslivet

– Att fundera över utbildning är verkligen viktigt just nu. Titta in på Arbetsförmedlingens webbplats där det finns prognoser för olika yrken och utbildningar. Utnyttja även de webbinarier och workshops och annan självservice som finns.

Läs även: Arbete och funktionsnedsättning – bästa tipsen samlade
och Folkhögskola – bästa vägen för vidare studier?

Är detta ett drömjobb för dig, eller ett omöjligt uppdrag?

– Det är en fantastiskt spännande möjlighet att i en roll med stort inflytande få jobba med något jag tycker är viktigt, men det är en väldigt svår uppgift. Det är kanske det som är det roliga och på det sättet ett drömjobb.

– En gång fick jag frågan om hur man är funtad om man tar omöjliga uppdrag. Jag har alltid tyckt om nya utmaningar men jag har ju också varit handbollsmålvakt så lite smågalen är jag nog.

– Jag vet inte om det är ett omöjligt uppdrag, att skapa likvärdiga förutsättningar till arbete för personer med funktionsnedsättning, men det är åtminstone en uppgift som aldrig verkar tar slut. Så länge som jag varit aktiv har detta varit en stor samhällsutmaning, och tyvärr kommer det att förbli så under överskådlig tid, säger Lars Lööw.

 

Missa inte heller David Legas och Sosso Milegrim bästa tips till jobbsökande: Bli attraktiv på arbetsmarknaden!