Bottenbetyg för kommunerna för tredje året i rad

Bottenbetyg för kommunerna för tredje året i rad

Kommunerna visar inga tecken på att förbättra uppföljningen av beslut som gäller LSS-boende och daglig verksamhet.
Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent.

Jobbsatsning misslyckad i sex av tio kommuner

Det har INTE blivit lättare att gå från daglig verksamhet till lönearbete eller praktikplats. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten.

Anna gillar att ha mycket att göra på jobbet

Anna gillar att ha mycket att göra på jobbet

Anna Ekberg är 29 år och går på Tantolundens dagliga verksamhet som är belägen på Södermalm i Stockholm. Verksamheten riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

”Vi vill ha riktiga jobb”

”Vi vill ha riktiga jobb”

I en artikel på DN debatt idag skriver fyra programledare från Mifforadio och Miffo-tv talkshow om hur viktigt det är för självkänslan att ha ett riktigt jobb. De säger att det innebär att man blir man tagen på allvar, att man mår bättre och får bättre självkänsla.

Fridas väg till eget boende

Fridas väg till eget boende

Frida Hånells föräldrar började tidigt planera för dagen då hon skulle flytta hemifrån. Tack vare noggranna förberedelser och förmågan att släppa taget, har Frida nu fått möjlighet att leva ett liv som andra.

Nytt hopp om utökad daglig verksamhet

Nytt hopp om utökad daglig verksamhet

Socialdemokraterna tänder ett nytt hopp om att daglig verksamhet ska kunna utökas.
– Frågan är väldigt angelägen, sa Lena Hallengren på debatten Vägen till arbete i Almedalen den 2 juli.

Fortsatt ökning – 64 000 personer får nu stöd enligt LSS

Antalet personer som får stöd enligt LSS fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Förra året berördes 64 200 personer vilket var 900 fler än föregående år. – Vi ser en stadig ökning, säger Kerstin Westergren på Socialstyrelsen.