”Regeringen kan inte lyckas om man inte ändrar prioriteringarna”

”Regeringen kan inte lyckas om man inte ändrar prioriteringarna”

– Forskarna på ESO verkar dra viktiga slutsatser och sätter fokus på de brister i arbetsmarknadspolitiken som vi har lyft vid flera tillfällen, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden. Stödet till unga med funktionsnedsättning måste förstärkas betydligt och här behöver regeringen ta kraftigare initiativ.

Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

DEBATTARTIKEL. I Lika Unikas Banbrytarprogram om jobben från 2012 finns rubriken ”Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast”. Detta och det faktum att var fjärde inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning gör oss upprörda över tystnaden i debatten, skriver Maria Johansson, ordförande för Lika Unika i en debattartikel.

FUB: Det är viktigt att hitta bästa lösningen för varje individ

FUB: Det är viktigt att hitta bästa lösningen för varje individ

DEBATTARTIKEL. Vi ser med stor oro på att många blir utan både sjukersättning och annat stöd när de fyller 30 år. Det skriver Lillemor Holgersson, Riksförbundet FUB, i en ny debattartikel om arbete och daglig verksamhet. Hon kommenterar här tidigare debattinlägg från Harald Strand och Lars Lööw.

Lars Lööw: Motarbeta inte de som kan och vill arbeta

Lars Lööw: Motarbeta inte de som kan och vill arbeta

Problemen inom daglig verksamhet löses inte genom att motarbeta att de som kan och vill arbeta får förutsättningar att göra det, skriver Lars Lööw i ett svar på Harald Strands debattartikel.
Han betonar att alla ska få utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina förutsättningar, för vissa inom daglig verksamhet, för andra genom att arbeta och få lön.

Arbetslinjen i daglig verksamhet, för vems skull?

Arbetslinjen i daglig verksamhet, för vems skull?

DEBATTARTIKEL. Fokuseringen på arbetslinjen är helt fel för 95 procent av de personer som har daglig verksamhet enligt LSS, hävdar Harald Strand, FUB, i denna debattartikel. Istället för arbetslinjen borde debatten handla om hur vi kan uppnå allas lika värde på riktigt, med eller utan arbete.

Ylva Johansson svarar: Vi kommer tillbaka med förslag om Funka

Ylva Johansson svarar: Vi kommer tillbaka med förslag om Funka

Nu svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på funktionshinderrörelsens kritik om passivitet i jobbfrågan.
– Vi ser just nu över Funka-utredningen och avser att komma tillbaka i den mycket angelägna frågan, säger Ylva Johansson till Föräldrakraft.

Regeringskritiken växer: En oacceptabel tystnad

Regeringskritiken växer: En oacceptabel tystnad

Kritiken mot regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson växer.
– En oacceptabel tystnad om en stor grupp arbetslösa, säger Lika Unikas ordförande Bengt Olsson i ett uttalande idag.

Årets debatt om en rättvis arbetsmarknad hetare än någonsin

Årets debatt om en rättvis arbetsmarknad hetare än någonsin

Föräldrakrafts debatt om arbete för personer med funktionsnedsättning blir hetare än någonsin i år. Den 30 juni i Almedalen ska riksdagspartierna ge besked om hur de tänker förverkliga fjolårets löften om en mer rättvis arbetsmarknad.