Regeringen får tuffa frågor från FN-kommitté

Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi är mycket nöjda med de frågor som FN:s övervakningskommitté ställer till regeringen, det är över all förväntan! säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.

Forskare: Kommuner försöker aktivt kringgå rättigheter

Forskare: Kommuner försöker aktivt kringgå rättigheter

Kommuner agerar aktivt för att kringgå rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättningar. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg. – Rättssäkerheten för den enskilde är satt under stark press, säger Therese Bäckman vid den juridiska institutionen.

Kan du lita på att ditt överklagande hanteras rättssäkert?

Kan du lita på att ditt överklagande hanteras rättssäkert?

Är rättsäkerheten vid landets förvaltningsrätter och kammarrätter i fara?
Många hävdar att chansen att vinna mot Försäkringskassan varierar starkt över landet och nu planerar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, en granskning.

Upprörande att kommunen tvångsflyttar den unga kvinnan

Upprörande att kommunen tvångsflyttar den unga kvinnan

Marika Jardert är upprörd och arg över fallet med den unga kvinnan som tvångsförflyttas av sin hemkommun. Här beskriver hon sin reaktion på nyhetsartikeln i Föräldrakraft nr 6 – och tankarna kring situationen för sin egen son.

Skolan får utestänga personliga assistenter

Skolan får utestänga personliga assistenter

Skolan har rätt att avvisa ett barns personliga assistent av arbetsmiljöskäl. Det fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom förra veckan. – Ett olyckligt domslut, säger Christian Källström som befarar att det nu blir allt vanligare att enskilda assistenter utestängs.

Kommun får tvångsförflytta kvinna som har boende enligt LSS

En kommun har rätt att tvångsförflytta en person med funktionsnedsättning, enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.
Domen tolkas av många som att den högsta rättsliga instansen försöker inskränka rätten till goda levnadsvillkor och inflytande för enskilda.

Lång kamp för att få hem sitt barn

Lång kamp för att få hem sitt barn

Barn med andningshandikapp tvingas att bo på sjukhus under lång tid i onödan, för att de inte får personlig assistans. Cecilia Kellberg är mamma till Oskar, 5, som fick vara kvar på sjukhuset i fyra månader trots att han var färdigbehandlad.
Kommunen ansåg att det var föräldrarnas ansvar när man sökte assistans.

Kuratorn: Det är självklart att dessa barn behöver assistans dygnet runt

Kuratorn: Det är självklart att dessa barn behöver assistans dygnet runt

Anette Sandell är sjukhuskuratorn som hjälper familjer att överklaga så att deras barn får rätt till assistans.
– När jag började här så tänkte jag att det borde vara självklart att dessa barn ska få 24 timmars assistans. Men jag fick ofta höra från handläggarna ”De är så små, och då har man ju som förälder tillsyn 24 timmar ändå, det ingår i föräldraansvaret”.

Kampen går vidare för Olle Fellenius

Kampen går vidare för Olle Fellenius

Livet har plötsligt ändrat inriktning för Olle Fellenius. I 50 år har han stridit för att personer med funktionsnedsättningar ska få bra stöd. I början av 2012 drabbades han själv av en stroke. För Föräldrakraft berättar han här om milstolparna i kampen.

Assistans för barn rena lotteriet – vartannat beslut var fel

Assistans för barn rena lotteriet – vartannat beslut var fel

Humana rapporterar om fortsatt stora brister i rättsäkerhet och integritet när behovet av personlig assistans prövas.
Osäkerheten är extra stor när det gäller assistans för barn. Nästan hälften av överklagandena har lett till ändring.