Så kan du hjälpa ditt barn till rätt beteende

Så kan du hjälpa ditt barn till rätt beteende

Blir ditt barn lätt oroligt, har det svårt att följa regler eller att koncentrera sig? Eller tycker du dig märka att ditt barn har problem med att hantera orättvisor? Då ska du läsa guiden om KBT, kognitiv beteendeterapi, i nya numret av Föräldrakraft.

Tai chi för flickor med ADHD

Tai chi för flickor med ADHD

Kan orientalisk dans och Tai chi hjälpa unga tjejer att motverka stress och psykisk ohälsa? Enligt forskningsrön finns det ett samband mellan motorik och ADHD-symtom.

Så gör du för att prata med ditt barn

Så gör du för att prata med ditt barn

Valet av filmer och böcker kan avslöja att ditt barn tänker på döden. Barn förstår ofta mer än vad vuxna inser. Ett svårt sjukt barn talar kanske inte uttalat om döden, men förstår ändå.

Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri

Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri

Barn och unga får en stor del av de 2,7 miljarder kronor som regeringen vill satsa på personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat ska åtta försöksområden ta fram modeller som kapar köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Nya modeller för BUP ska kapa köerna

Nya modeller för BUP ska kapa köerna

Barn och unga får en stor del av de 2,7 miljarder kronor som regeringen vill satsa på personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat ska åtta försöksområden ta fram fram modeller som kapar köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Rätten till skolpsykolog

Rätten till skolpsykolog

Alla elever ska ha tillgång till skolpsykolog. Snart kommer en ny skollag där tillgång till en skolpsykolog ska vara en rättighet för varje elev. Men hur detta ska följas upp och vad ”tillgång till” i praktiken innebär kan Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, inte svara på. Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet ställer sig kritiska till löftena.

Öka brukarinflytandet inom psykvården

Öka brukarinflytandet inom psykvården

Större inflytande från brukare och anhöriga inom den psykiatriska vården skulle innebära mervärde för brukarna själva och en större förståelse från vårdens sida. Det slår författaren Hans Nordén fast i boken ”Kunskap att hämta” som är skriven på uppdrag av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).

Maria Larsson: 100 000 unga tjejer lider av ätstörningar

Maria Larsson: 100 000 unga tjejer lider av ätstörningar

– Försämringen av unga tjejers psykiska hälsa är oroande. 100 000 tonårsflickor lider av ätstörningar och debutåldern sjunker, säger folkhälsominister Maria Larsson som målar upp en dyster bild av utvecklingen.