Nyheter

Vid nästa katastrof, vem tar hand dig som behöver extra stöd?

Webbsändning från Almedalen
Jessica Smaaland från STIL är en av talarna på seminariet i Almedalen den 3 juli klockan 14.00.

Jessica Smaaland från STIL är en av talarna på seminariet i Almedalen den 3 juli klockan 14.00.

 

Vems ansvar är du när krisen kommer?
Här visas seminariet från Almedalen onsdagen 3 juli 2019.

 

ALMEDALEN. Nu ökar risken för stora bränder, värmeböljor och liknande kriser. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd?

Frågan kommer att besvaras vid ett seminarium den 3 juli i Almedalen, Visby, anordnat av Föräldrakraft/HejaOlika och ABH Utbildning.

På seminariet möter du tunga myndigheter som Socialstyrelsen, MFD och MSB samt organisationer som STIL och SKL.

 

Missa inte: Höstens stora konferens om krisberedskap äger rum 28 november

Nu kan du anmäla dig till konferensen ”Vem ansvarar för den som behöver stöd när krisen kommer?” i centrala Stockholm – ett unikt tillfälle få en helhetsbild av ansvar och åtgärder vid olika framtida kriser.
Medverkar gör viktiga myndigheter som MSB, Socialstyrelsen och MFD men också kommuner, regioner/landsting och funktionsrättsorganisationer som FUB och STIL.
Under konferensen får du bland annat ta del av Ljusdals kommuns erfarenheter från 2018 års storbränder och evakueringar. Privata utförare som ligger långt framme med rutiner för att klara kraven inför kommande kriser medverkar också.
Till anmälan och mer information

 

– Bränderna 2018 visade att det saknas fungerande krisberedskap i många kommuner. Det är också oklart vems ansvar krisberedskap är när den som behöver stöd har valt en privat utförare, säger Anna Barsk Holmbom som är moderator på seminariet.

– Vi vill belysa den problematik vi ser ryms i den här frågan. Vems ansvar är det till exempel att evakuera assistansberättigade personer som behöver stöd med det och som har valt privata assistansverksamheter? Och vem ser till att hemtjänstmottagare får den information som kan behövas i en kris?

Vid seminariet deltar bland annat Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, Christina Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Jessica Smaaland, STIL, Eva Borgström, FUB, och Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och omsorg på SKL.

Uppdatering: Nya siffror om kommunernas beredskap

Socialstyrelsen har i juni släppt ny statistik om kommunernas planer för krisberedskap, evakuering och upphandling.

Andelen kommuner som anger att de har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent 2016 till 70 procent 2019. För LSS-boenden vuxna har andelen ökat från 46 procent 2016 till 72 procent 2019.

Andelen kommuner som har en plan för evakuering av särskilt sårbara grupper har däremot minskat något för nästan alla insatsformer. För HVB-hem för barn har andelen med evakueringsplan minskat från 51 procent 2018 till 40 procent 2019.

Den nya statstiken visar också att krisberedskap sällan är med som ett krav i upphandlingar. År 2019 var andelen kommuner som hade en rutin om att inkludera krisberedskap drygt 40 procent vid upphandling av hem för vård eller boende för barn, hem för vård eller boende för vuxna, särskilda boendeformer för äldre samt hemtjänst.

 

[elementor-template id=”18799″]

 

ANNONS Annons för Humana
ANNONS Annons för HEA
ANNONS Annons för Tobii Dynavox ANNONS ANNONS ANNONS Annons för JAG personlig assistans ANNONS ANNONS
ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *