Vid nästa katastrof, vem tar hand dig som behöver extra stöd?

Brandman

Fortfarande oklart vems ansvar krisberedskap är när den som behöver stöd har valt en privat utförare

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Nu ökar risken för stora bränder, värmeböljor och liknande kriser. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd?

Frågan kommer att besvaras vid ett seminarium den 3 juli i Almedalen, Visby, anordnat av Föräldrakraft/HejaOlika och ABH Utbildning.

– Bränderna 2018 visade att det saknas fungerande krisberedskap i många kommuner. Det är också oklart vems ansvar krisberedskap är när den som behöver stöd har valt en privat utförare, säger Anna Barsk Holmbom som är moderator på seminariet.

– Vi vill belysa den problematik vi ser ryms i den här frågan. Vems ansvar är det till exempel att evakuera assistansberättigade personer som behöver stöd med det och som har valt privata assistansverksamheter? Och vem ser till att hemtjänstmottagare får den information som kan behövas i en kris?

Vid seminariet deltar bland annat Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Jessica Smaaland, STIL, och Eva Borgström, FUB.

 

Publicerad:
2019-06-06

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Almedalen, krisberedskap


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark