Är du och din verksamhet redo för nästa kris?

Strax före pandemin anordnade vi vår första konferens om ”Krisberedskap för personer med funktionsnedsättning”. Föga anade vi att kunskaperna därifrån skulle komma till så stor nytta, när covid-19 greppade tag i oss! Nu är det dags att följa upp med ett nytt fullmatat heldagswebbinarium om krisstöd – den 3 december 2021.


En hel dag för anordnare, myndigheter och enskilda

Vi delar in konferensdagen i fyra olika perspektiv;

  • myndigheternas,
  • kommunernas och vårdens,
  • anordnarnas samt
  • individens.

Syftet är att gå igenom hur krisstöd och krishantering har fungerat, eller inte fungerat, för att ta tillvara de unika erfarenheter som covid-19 samt bränderna och hettan 2018 har gett oss.

De allvarliga bränderna 2018 och därefter covid-19-pandemin har visat att vi måste ha bättre beredskap inför kommande kriser.

Hur fungerar beredskapen för kommuninvånare som behöver extra stöd av samhället? Hur kan vi som privata anordnare, kommuner eller politiker garantera säkerheten?

Under dagen kommer vi att möta MSB (Myndigheten för samhällsskydd och samhällsberedskap) och MFD (Myndigheten för delaktighet) men också Ljusdals kommun (med erfarenhet av den allvarliga branden 2018) och Helsingborgs kommun samt privata anordnare och personer som själva berörs av frågan. Två högaktuella projekt om krisberedskap redovisas av ABF (Preppa tillsammans) respektive IfA (Krisstöd).

ABH Utbildning & Rådgivning och Föräldrakraft / HejaOlika arrangerar konferensen som genomförs digitalt via Zoom.


Program för den 3 december 2021

09.00–09.10 Inledning.

09.10–10.00 Vem har vilket ansvar i en kris? Och hur lever vi upp till kraven på funktionshinderperspektiv under kriser? Svante Werger, särskild rådgivare, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medverkar.

10.15–11.00 Statliga myndigheters ansvar. Vi ger en uppdatering kring myndigheternas ansvarsområden. Diskussion om hur ansvaret har uppfyllts för målgruppen personer med funktionsnedsättning, och vad statliga myndigheter kan göra bättre inför framtiden.
Medverkar gör bland annat Emelie Lindahl, MFD Myndigheten för delaktighet, och Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

11.00–11.15 Paus.

11.15–12.15 Kommunernas och vårdens ansvar. Vi går igenom vad MSB säger är kommunernas ansvar, och diskuterar sedan hur man löste detta under covid-19-pandemin och bränderna 2018. Vad behöver förbättras? Hur går vi vidare? Hur funkade primärvård och vaccination? Hur funkade det på sjukhus för personer med omfattande funktionsnedsättning?
Medverkar gör bland annat Helsingborgs kommun, Ljusdals kommun och Lerums kommun.

12.15–13.15 Lunchpaus.

13.15–14.15 Anordnares perspektiv. Vad ÄR anordnarens ansvar? Hur har det fungerat under de senaste kriserna? Vad har vi lärt oss, och vad behöver vi arbeta vidare med?
Medverkar gör bland annat Anna Berntsson, Larga Assistans, Jessica Smaaland, STIL, och Linda Forzelius, JAG.

14.15–14.30 Paus.

14.30–15.30 Individens perspektiv. Vad är den enskildes ansvar? Projekt Krisstöd, IfA.

15.40–16.15 Preppa tillsammans. Markus Poletti, ABF, berättar om satsningen ”Preppa tillsammans”.


Boka plats idag

Är du tillräckligt väl förberedd inför nästa kris? Förvissa dig att du har koll genom att anmäla dig till konferensen idag (eller senast senast 2 november 2021)!

Pris: 2 700 kronor exkl moms.
Rabatt: 10 procent vid anmälan av fler än 5 deltagare, och 20 procent vid fler än 10 deltagare.

Anmälan senast 3 november. Under förutsättning att webbinariet blir av är det möjligt med efteranmälan fram till 2 timmar innan konferensen startar. Då tillkommer en efteranmälningsavgift på 500 kronor exkl moms.

För anmälan, mejla uppgifter om deltagare och fakturaadress till info@abhutbildning.se
Frågor kan mejlas till samma adress.


Om talarna

Anna Berntsson, Larga Assistans.
Christian Eberstein, kommunalråd (KD), ordförande i Stöd och Omsorgsutskottet, Lerum.
Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen.
Linda Forzelius, JAG Personlig assistans.
Emelie Lindahl, avdelningchef för kunskapsutveckling och implementering, MFD Myndigheten för delaktighet.
Markus Poletti, projektledare, ABF.
Jessica Smaaland, politisk sekreterare, STIL.
Svante Werger, särskild rådgivare, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Åsa Älander, nämndsekreterare, Ljusdals kommun.
(Mer information kommer.)

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar både i kommunal och privat verksamhet, med personlig assistans eller annan service i hemmet, samt till dig som är vård- eller omsorgsgivare. Den vänder sig också till dig som är politiker med ansvar för den krisberedskap som måste finnas i varje kommun.

Syftet

Syftet med dagen är att klargöra vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.