FUB: Kompetensbristen ökar risken för våld i LSS-bostäder

– Mordet på en ung anställd i en LSS-bostad i Enköping är en oerhört tragisk händelse. Vi blir på nytt varse problemen med otillräcklig bemanning och chefer som är frånvarande eftersom de har ansvar för alltför många verksamheter. Kunskapsnivån hos personal som arbetar i LSS-bostäder är dessutom ofta låg.

Det säger Christina Heilborn, förbundssekreterare på Riksförbundet FUB, som för bara en dryg vecka sedan kritiserade den nya regeringen för avsaknaden av kraftfulla åtgärder.

LÄS ÄVEN: Inget kompetenslyft trots akuta brister inom LSS

Nu kommenterar FUB mordet i Enköping, och efterlyser på nytt åtgärder från regeringen:

– Ett nationellt kompetenslyft för personal i LSS-bostäder måste omgående förverkligas, enligt Socialstyrelsens förslag. Medel behöver även avsättas i statsbudgeten för att realisera Socialstyrelsens nyligen presenterade förslag om ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism, säger Christina Heilborn.

LÄS ÄVEN: Så kan ett kompetenscentrum för IF och autism stoppa övergreppen

Enligt FUB leder bristande bemanning, frånvarande chefer och låg kunskapsnivå hos baspersonalen till stora risker för de som bor i en LSS-bostad.

”Olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder tar vid där kompetens och rätt förutsättningar saknas”, skriver FUB och hänvisar till rapporter från IVO. ”Åratal av larmrapporter måste tas på allvar.”

De dåliga förutsättningarna ökar också risken att personalen utsätts för våld, skriver FUB.

LÄS ÄVEN: Många är rädda och otrygga på LSS-boenden
6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *