Rätt till helt omvårdnadsbidrag – Försäkringskassan får bakläxa (igen)

Om man har ett barn med grav hörselskada har man rätt till helt omvårdnadsbidrag.
Det slår Kammarrätten fast i ett beslut (målnummer 1313-21) som innebär bakläxa för Försäkringskassan som beslutat dra ned ersättningen.
Det är inte första gången som Kammarrätten ger besked om rätten till helt bidrag.

Uppdatering 27 dec 2021: Försäkringskassan har fått prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya regler infördes 2019

Föräldern hade tidigare helt vårdbidrag för dottern som idag är i 10-årsåldern.

Systemet med vårdbidrag byttes i januari 2019 ut mot ett helt nytt system med omvårdnadsbidrag. Tiotusentals familjer är berörda av ersättningarna som ges till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Övergången från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag hade utlovats att inte innebära försämringar för familjerna. Trots detta fick föräldern med den gravt hörselskadade dottern av besked från Försäkringskassan om att bidragsnivån skulle minskas, från helt bidrag till tre fjärdedels bidrag.

LÄS ÄVEN: Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning – en guide för 2021-2022

LÄS ÄVEN: Konsten att överklaga ett LSS-beslut och vinna i domstolen

Behovet av omvårdnad har ökat

Föräldern hade redovisat att dottern hade omfattande behov av omvårdnad på grund av grav hörselskada på båda öronen. Trots både hörapparat och cochleaimplantat samt andra hjälpmedel har dottern ett begränsat hörande. Det krävs tillsyn både dag och natt. Dottern har också selektiv mutism.

Familjen lägger ned mycket tid och resurser på att dottern ska få en bra tillvaro och goda förutsättningar. Det handlar både om säkerhet och social utveckling. Nattetid laddas hjälpmedlen och dottern kan då behöva stöd genom teckenspråk, vilket kräver ljus och leder till störd nattsömn.

Enligt föräldern har dotterns behov av omvårdnad inte minskat utan snarare ökat med stigande ålder.

Försäkringskassan beslutade dra ned på bidraget

Trots att familjen tidigare fått helt vårdbidrag ansåg Försäkringskassan, efter övergången till omvårdnadsbidrag, att man inte hade rätt till mer än tre fjärdedels bidrag.

Någon motivering från Försäkringskassan framgår inte av domstolshandlingarna.

… och fick gehör hos förvaltningsrätten

Föräldern överklagade neddragningen till förvaltningsrätten i Göteborg, som också avslog familjens begäran om helt bidrag. Några särskilda regler för gravt hörselskadade finns inte, ansåg förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten betonade istället att det krävs ständigt uppsikt, i princip dygnet runt, och mycket stor bundenhet för föräldrarna för att uppnå nivån helt bidrag. Och så stora stödbehov tyckte förvaltningsrätten inte att föräldern hade redovisat.

Vidare tyckte förvaltningsrätten att det ”saknar betydelse” att föräldern tidigare haft helt vårdbidrag.

Kammarrätten gav familjen rätt till helt bidrag

Föräldern nöjde sig inte med förvaltningsrättens avslag, utan gick vidare till Kammarrätten i Göteborg. Och där var tongångarna helt annorlunda.

Tvärtemot förvaltningsrättens uppfattning slår Kammarrätten fast att tidigare praxis om helt bidrag för döva och gravt hörselskadade barn fortfarande gäller. Kammarrätten skriver att ”lagstiftarens intentioner var att tidigare praxis skulle följas”.

Dotterns grava hörselskada ger alltså rätt till helt bidrag, och detta måste nu beviljas från och med april 2019.

Inte första gången avslag upphävs i kammarrätter

Kammarrätten påminner dessutom om att kammarrätter i flera andra avgöranden har kommit fram till att barn med grav hörselskada har rätt till helt omvårdnadsbidrag tills barnet fyller 16 år.

Hur mycket får man i omvårdnadsbidrag?

Beloppen för omvårdnadsbidrag ändras vid varje årsskifte. För år 2021 gäller följande belopp enligt Försäkringskassans information på webben:

En fjärdels bidrag är 2 479 kronor per månad
Halvt bidrag är 4 958 kronor per månad
Tre fjärdedels bidrag är 7 438 kronor per månad (tre fjärdedelar)
Helt bidrag är 9 917 kronor per månad

Bidraget beskattas som vanlig inkomst av tjänst. Det är pensionsgrundande.

Utöver omvårdnadsbidraget kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning få merkostnadsersättning.

En kommentar

  1. Hej,

    Jag är intresserad av att få tag i Kammarrättens målnummer i detta mål.

    Vänligen,
    Daniel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.