Omvårdnadsbidraget har försämrat stödet – regeringen uppmanas agera

Omvårdnadsbidraget för barn med funktionsnedsättning får underkänt på en rad punkter i den granskning som ISF nu slutfört. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger till HejaOlika att han ”tar det här på största allvar”.

Flera funktionsrättsorganisationer kräver att regeringen agerar omedelbart. Autism- och Aspergerförbundet uppmanar regeringen att ”omgående se till att de tusentals familjer som berörs får det ekonomiska stöd de behöver”.

Tvärtemot riksdagens intentioner

ISF-rapporten visar att omvårdnadsbidraget inte ger funkisfamiljer lika bra stöd som med det tidigare vårdbidraget. Detta är tvärtemot riksdagens intentioner förändringen.

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, har tidigare släppt en alarmerande delrapport om utvecklingen sedan vårdbidraget i januari 2019 ersattes av omvårdnadsbidrag.

Efterlyser nationella riktlinjer för föräldraansvar

En huvudproblem är att det fortfarande är oklart vad som ska ingå i normalt föräldraansvar vid barns olika åldrar.

Detta gör Försäkringskassans bedömningar rättsosäkra, och barn med liknande behov kan bedömas olika.

ISF efterlyser nationella riktlinjer om vad som ska anses ingå i föräldraansvaret vid barns olika åldrar.

LÄS ÄVEN: Två nyheter som stärker rätten till omvårdnadsbidrag

Ersättningsnivåerna har rasat

Försäkringskassans bedömningar av normalt föräldraansvar bidrar också till att ersättningsnivåerna har rasat.

Med det tidigare vårdbidrag fick en mycket större andel föräldrar helt vårdnadsbidrag än med de nya reglerna och Försäkringskassans tuffa bedömningar. En allt större andel av föräldrarna har nu fått den lägsta nivån, en fjärdedels bidrag.

Ersättningsnivåer för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag år 2015 till och med 2019. Uppgifter från ISF-rapport december 2021.
Så har ersättningsnivåerna för vårdbidrag respektive omvårdnadsbidrag utvecklats från 2015 till och med 2019. Uppgifter i procent, från ISF-rapporten i december 2021.

LÄS MER: Så mycket kan man få i omvårdnadsbidrag

Kritik mot bedömning av skoltid

På flera andra områden har ISF en annan syn på omvårdnadsbidraget än Försäkringskassan, som är den myndighet som styr över omvårdnadsbidraget.

Bland annat kritiserar ISF att Försäkringskassan anser att skoltid utgör ett samhällsstöd, och därför minskar rätten till omvårdnadsbidrag.

ISF skriver vidare att det är oklart hur bedömningen av ärenden där barn som inte går i skolan (hemmasittare) eller går reducerad tid i skolan ska göras.

Bryter mot rättspraxis

ISF påpekar också att Försäkringskassan bryter mot kammarrättspraxis när det gäller barn med grav hörselnedsättning.

ISF kritiserar vidare att det inte tydligt framgår ”vilket beviskrav som Försäkringskassan anser gäller för omvårdnadsbidraget”.

Svart på vitt om försämringar

– Nu har regeringen svart på vitt att den reform som genomfördes 2019 medfört allvarligt försämringar för familjer som har barn med funktionsnedsättning. För oss var det här ingen nyhet, våra medlemsorganisationer har påtalat det här ända sedan förändringen. Nu måste regeringen agera kraftfullt. Vi är inte heller förvånade över att det har kunnat bli så här, eftersom vi vet att problemen med rättssäkerhet också finns inom Försäkringskassans andra ersättningsformer, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson
Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

”Regeringen måste agera omgående”

Autism- och Aspergerförbundet uppmanar idag regeringen att ”omgående se till att de tusentals familjer som berörs får det ekonomiska stöd de behöver”.

– Vår färska enkät till medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag bekräftar ISF:s nedslående bild. Hela 57 procent har fått en sänkning av bidraget. 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare, säger Maria Sivall, förbundsjurist på Autism- och Aspergerförbundet.

Tre av tio överklagade

962 personer deltog i Autism- och Aspergerförbundets enkät, som genomfördes i november 2021.

Några resultat:

  • Nästan två av tre föräldrar upplever att det blivit svårare att få bidrag på samma nivå som tidigare.
  • 28,5 procent av de som fått en sänkning har överklagat beslutet, eller kommer att överklaga.
  • 17,5 procent av de som överklagat fick rätt eller delvis rätt i högre instans.

Diabetesförbundet: föräldraansvaret är avgörande

Svenska Diabetesförbundet välkomnar ISF:s rapport, och särskilt förslaget om riktlinjer för vad ett normalt föräldraansvar innebär. Förbundet påpekar att bidraget grundar sig på det som går utöver ett normalt föräldraansvar och därför är detta avgörande för bedömning av förmånen.

– Vi vet att det har funnits misstankar om att beslut om bidrag kan variera delvis godtyckligt, vilket vi vet drabbar föräldrar till barn med diabetes. Detta gäller både den gamla förmånen vårdbidrag och det nya omvårdnadsbidraget. Vi välkomnar därför ISF:s förslag om att ett det behövs nationella riktlinjer för vad normalt föräldraansvar innebär, för att rättsosäkerheten ska minska, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Diabetesförbundet.

Ardalan Shekarabi ”tar det här på största allvar”

HejaOlika har försökt få en intervju med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, och har till slut fått denna korta kommentar via mejl:

”Regeringen tar det här på största allvar. Syftet med reformen har aldrig varit att människor i den berörda målgruppen ska få det sämre än innan reformen.”

”Regeringen har en löpande dialog med Försäkringskassan om dessa viktiga frågor och det är avgörande för regeringen att följa upp hur reformens utfall svarar mot lagstiftarens intention. Uppdraget till Inspektionen för socialförsäkringen är en del i just detta. De rekommendationer som presenterats tas på stort allvar och är ett viktigt underlag för att kunna vidta de åtgärder som krävs.”

Det återstår att se vilka åtgärder som ministern kommer att vidta.

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi säger att han tar ISF:s rekommendationer på stort allvar. (Collage)

Mer om omvårdnadsbidrag på HejaOlika

HejaOlikas guide till att ansöka omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning

Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *