250 personer kan få förtur till personlig assistans

Personer med ALS och andra sjukdomer med mycket snabbt förlopp kan nu få förtur till beslut om personlig assistans.

Handläggning kortas till 45 dagar

– Vi bedömer att det är rör sig om 200-250 personer varje år, säger Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Förturen innebär att handläggningstiden kortas ned från normalt cirka 100 dagar till 45 dagar.

Försäkringskassan säger att man ska göra allt som är möjligt för att de sökande ska få sitt beslut fort. Alla kontakter ska förenklas och påskyndas. Man kommer också att använda möjligheterna att fatta tillfälliga beslut i de fall ytterligare utredning behövs.

Unik förtur efter nära dialog med Neuroförbundet

– Vi har sedan en tid tillbaka haft en nära dialog med Neuroförbundet. Det har bland annat hjälpt oss att få en ännu djupare kunskap om målgruppens situation. Försäkringskassan har prioriterat dessa ärenden tidigare men inte på ett enhetligt och systematiskt sätt vilket vi gör nu, säger Ingeborg Watz Forslund.

Finns andra förturer inom assistans?
– Nej, inte som är kopplade till specifika försäkringssituationer av denna typ.

Liberalerna krävde 14-dagars snabbspår

I valrörelsen efterlyste Liberalerna ett ”snabbspår” till assistans och andra LSS-insatser för just personer med sjukdomar som ALS. Hon betonade att kötiden måste kortas ned till maximalt 14 dagar för vissa grupper.

– Personer med svår sjukdom har omänskligt långa hanteringstider. De som drabbas av svåra, snabbt progressiva sjukdomar kan inte vänta. Det stöd man ansöker om initialt är ofta mycket större när ett beslut kommer, sa Lina Nordquist, riksdagsledamot för L, i september.

”Behöver tydliga regler om att hellre fria än fälla”

Lina Norquist efterlyste också tydliga regler ”om att personer som har vissa sjukdomar som ALS eller ryggmärgsskada efter en olycka, ska ha rätt till assistans, utan att behöva bevisa behovet in absurdum. Många av våra medlemmar har lyft den här frågan. Om man drabbas av plötsliga förändringar hamnar man verkligen i kläm idag. Det handlar om kanske 500 personer per år.”

– Försäkringskassan måste få tydliga regler om att hellre fria än fälla, sa Lina Nordquist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *