Försäkringskassan säger ja till utökad personlig assistans

Försäkringskassan tillstyrker den statliga utredningens förslag om stärkt rätt till personlig assistans. Och påpekar samtidigt att de tilltänkta nya reglerna kommer att ge assistans till fler än vad utredaren har förutspått.

LÄS MER: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Varnar om förseningar och högre kostnader

Samtidigt utfärdas varningar om att det tar tid att genomföra förbättringarna (vilket kan äventyra regeringens plan att införa reformen redan 2023), och att kostnaderna blir högre än utredaren räknat med.

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans handlar främst om nya grundläggande behov, minskat föräldraansvar genom ett schablonavdrag och förstärkt stöd vid sjukvårdande insatser.

Dessa delar tillstyrks alltså i remissyttrandet från Försäkringskassan, som dock pekar på en rad oklarheter som man anser behöver förtydligas.

Ett år krävs från beslut i riksdagen

Vad gäller tiden för införandet skriver Försäkringskassan att man behöver ett år av förberedelser från beslut i riksdagen innan reformerna kan träda i kraft, annars kommer enskilda att drabbas av förseningar i handläggningen.

Varje minut av barnets liv kan behöva utredas

Försäkringskassan varnar också för att införandet av ett nytt föräldraavdrag kan kräva ”mycket ingående och omfattande utredningar, eftersom varje minut av barnets liv skulle kunna behöva utredas”.

Myndigheten menar också att det skulle behöva lämnas privata och integritetskänsliga uppgifter även om sådant som inte handlar om funktionsnedsättningen eller om assistansbehovet.

Inte bara en återställning, utan även en utvidgning

Försäkringskassan tror vidare att fler kommer att beviljas assistans än de cirka 2000 personer som utredaren anser vara den utökning som blir resultatet av utredningsförslagen.

Förslagen om stärkt rätt till assistans är ”inte enbart en återställning till innan 2015 års praxisändring utan en utvidgning”, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i remissyttrandet.

Försäkringskassan tror dessutom att ökningen kommer att gå fortare än vad utredaren har bedömt.

Fler remissvar

Remissvaren på utredningen om stärkt rätt till assistans finns på regeringens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver