Nyheter

300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget

Den kaotiska omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag har drabbat tiotusentals funkisfamiljer
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Införandet av nya omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättningar har lett till handläggningskris på Försäkringskassan. Det har drabbat tusentals funkisfamiljer som inte fått ut sina ersättningar.

Nu föreslår regeringen att Försäkringskassan får 300 miljoner kronor extra för att snabba upp handläggningen av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Enligt regeringens diplomatiskt formulerade pressmeddelande ska pengarna gå till att ”fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna”.

Försäkringskassan får 120 miljoner extra år 2021, och därefter 100 miljoner år 2022 och 80 miljoner år 2023.

Minskade bidrag

Ett annat problem med omvårdnadsbidrag är att många familjer i och med de nya reglerna fått sänkta bidrag. Bland annat Autism- och Aspergerförbundet har rapporterat en generell neddragning av bidraget för barn med autism.

När omvårdnadsbidraget infördes i januari 2019 ersatte det vårdbidraget.

Den kaotiska omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag – en skandal, enligt många i funktionsrättsrörelsen – har lett till långa väntetider för funkisfamiljer, och tiotusentals familjer har blivit utan ersättning under väntetiden.

Nya regler – igen

För att minska oredan ändrades reglerna på nytt den 1 juli 2020. Ändringen innebär att den som har eller har haft vårdbidrag kan få detta förlängt, om man väntar på beslut om nya omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

Enligt Försäkringskassans webbplats behöver man inte själv ansöka om förlängningen:
”Har vårdbidraget upphört och du har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning ser vi över om vi kan förlänga vårdbidraget, du behöver inte göra något. Samma sak gäller om vårdbidraget är på väg att upphöra. Förutsatt att du har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning behöver du inte göra något”, skriver Försäkringskassan.

Alla kan inte få förlängt

Alla har dock inte rätt till förlängt vårdbidrag. För att få förlängt vårdbidrag krävs att man skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre reglerna fortfarande hade gällt.

Som längst till och med juni 2022 kan de gamla vårdbidragen förlängas, men detta avgörs från fall till fall.
”Vi utgår från förutsättningarna i varje enskilt ärende när vi fattar beslut om hur länge det ska förlängas, men ett vårdbidrag kan som längst förlängas till och med juni 2022. När vi fattar beslut om ditt omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning upphör förlängningen”, skriver Försäkringskassan.

Så prioriterar Försäkringskassan

Samtidigt betonar Försäkringskassan att ansökningar om nya omvårdnadsbidrag prioriteras före förlängningar.

”Vi försöker fortfarande fatta beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning så fort som möjligt. Har vi börjat handlägga din ansökan kommer vi i första hand prioritera att fatta beslut om den i stället för att förlänga vårdbidraget.”

 

Fler artiklar om detta ämne

Ekonomi
Försäkringskassans ersättningar för personer med funktionsnedsättningar får nya regler den 1 januari 2019. Fotocollage: Linnea Bengtsson.
Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs
Pia Steensland: Även de som hamnat i glappet mellan gamla och nya regler ska få ersättning så snabbt som möjligt
Omvårdnadsbidrag
Försäkringskassans ersättningar för personer med funktionsnedsättningar får nya regler den 1 januari 2019. Fotocollage: Linnea Bengtsson.
Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan
Många blir av med sina tidigare ersättningar, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson, ISF
Omvårdnadsbidrag
Ann-Kristin Sandberg. Foto: Linnea Bengtsson.
Tusentals familjer tvingas vänta på nya omvårdnadsbidraget – ”en skandal”
Försäkringskassan lämnar människor i sticket, säger Anki Sandberg
Omvårdnadsbidrag
När den gamla handikappersättningen byts ut mot nya merkostnadsersättningen blir handläggningstiden upp till ett år
Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut omvårdnadsbidrag
Även om ersättningen så småningom beviljas blir det mycket lång väntan på utbetalningen för många familjer
Ekonomiskt stöd
När den gamla handikappersättningen byts ut mot nya merkostnadsersättningen blir handläggningstiden upp till ett år
”Försäkringskassan drar in ersättning som är livsnödvändig”
Föreningen JAG: Många berörda lever redan på existensminimum. Det finns inga marginaler att ta av.
Försäkringskassans ersättningar för personer med funktionsnedsättningar får nya regler den 1 januari 2019. Fotocollage: Linnea Bengtsson.
Försäkringskassans nya stöd: Hur mycket pengar blir det i plånboken?
Guide om de nya stöden från januari 2019: Så funkar omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen
Ekonomi
Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.
Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning
Lena Hallengrens första proposition som ansvarig för funktionshinderpolitiken

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox