”Ta fram en lösning senast 15 februari”

Senast i mitten av februari måste Försäkringskassan lösa en del av problemen med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
Framförallt handlar det om att de långa handläggningstiderna måste kapas.


Uppdatering 25 februari 2021: Intervju med Andreas Larsson, chef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning: ”Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget”


Regleringsbrev för 2021

Detta framgår av regeringens nya regleringsbrev till Försäkringskassan.

Regeringen skriver i brevet att ”Försäkringskassan ska redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning”.

Tusentals familjer drabbade

Bakgrunden är att tusentals familjer har drabbats av stora försämringar sedan det gamla vårdbidraget gjordes om till omvårdnadsbidrag respektive merkostnadsersättning.

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar har inte bara tvingats acceptera extremt långa handläggningstider – de har ofta också fått betydligt sämre ersättning än tidigare.

”De flesta av våra medlemmar får en sänkning av bidraget. Från att i de allra flesta fall haft helt vårdbidrag får man istället lägre nivåer på omvårdnadsbidraget”, skrev Svenska Downföreningen i ett pressmeddelande förra sommaren.

Kräver bättre information

Informationen till enskilda måste också bli bättre, anser regeringen, som kräver en plan även för detta.

Senast den 15 februari ska Försäkringskassan presentera sin nya handlingsplan för socialdepartementet.

Tuffare tag mot välfärdsbrott

En annan nyhet i regleringsbrevet är ett ökat fokus på arbetet mot välfärdsbrott.

– Vi behöver samla krafterna för att bekämpa brott mot välfärden så att pengar går till den som är i behov av samhällets stöd, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

”Minska felaktiga utbetalningar”

Försäkringskassan får ett nytt mål i regleringsbrevet att bidra till det övergripande målet att minska felaktiga utbetalningar med tillhörande återrapporteringskrav.

Hela regleringsbrevet till Försäkringskassan kan läsas på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Läs även: Guide 2021: Merkostnadsersättning för barn och vuxna

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.