”Rätta till omvårdnadsbidraget omgående – allt fler drabbas”

Kritiken mot omvårdnadsbidraget växer. ”Våra liv slås i spillror”, berättar medlemmar i Autism- och aspergerförbundet, som nu kräver omgående åtgärder.
Regeringen säger att man ser allvarligt på försämringarna – men har hittills inte gjort något konkret för att kompensera drabbade föräldrar.

LÄS ÄVEN: Allt om omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning 2022

Kritik ända sedan införandet för två år sedan

Omvårdnadsbidraget har kritiserats ända sedan det infördes i januari 2019. Problemen finns kvar, och allt fler drabbas ju längre tiden går.

Idag kommer nya krav från Autism- och Aspergerförbundet.

”Sänkningarna av bidragsnivåerna är ett dråpslag för föräldrar”, skriver Maria Sivall och Ulla Adolfsson, jurist respektive ordförande för förbundet, i en debattartikel idag.

Oklart vilka åtgärder regeringen vill vidta

Strax före jul 2021 svarade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på den tidigare kritiken i ett mejl till HejaOlika.

Han upprepade att syftet med nya omvårdnadsbidraget för barn med funktionsnedsättning inte varit att försämra. Men Shekarabi valde att inte svara på våra frågor om vilka åtgärder som planeras.

”Regeringen har en löpande dialog med Försäkringskassan om dessa viktiga frågor och det är avgörande för regeringen att följa upp hur reformens utfall svarar mot lagstiftarens intention. De rekommendationer som presenterats [av ISF] tas på stort allvar och är ett viktigt underlag för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Syftet med reformen har aldrig varit att människor i den berörda målgruppen ska få det sämre än innan reformen,” skrev Ardalan Shekarabi.

Autismförbundets fyra krav på regeringen

Idag formulerar Autism- och aspergerförbundet fyra nya krav på regeringen:

1. Återställa bidragets ursprungliga syfte, så att föräldrar garanteras ersättning för det merarbete som utförs.
2. Genomföra ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. De behöver förstå konsekvenserna för familjen och hur det påverkar deras livssituation.
3. Ge föräldrarnas beskrivningar av situationen en starkare ställning i bedömningen.
4. Förenkla och anpassa socialförsäkringssystemet – för att undvika krångliga processer och långa väntetider.

Kommer drabbade att kompenseras?

HejaOlika har idag på nytt begärt svar från Ardalan Shekarabi: Vilka konkreta åtgärder är det som regeringen kommer att vidta för att rätta till bidraget, och kompensera drabbade?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *