Nyheter | Ekonomi

Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs

Pia Steensland: Även de som hamnat i glappet mellan gamla och nya regler ska få ersättning så snabbt som möjligt

Pengar och Försäkringskassan

Försäkringskassan förbereder sig nu inför lagändringen 1 juli och börjar nu skicka ut meddelanden om att man planerar att förlänga vårdbidrag. Foton: Linnea Bengtsson.

ANNONS
Annons för HEA
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

I denna artikel

Nu ändras reglerna för vårdbidrag och omvårdnadsbidrag så att inga familjer ska mista ersättningen på grund av långa handläggningstider.
Beslutet fattades av riksdagen på onsdagen och börjar gälla 1 juli.

De familjer som drabbats av glappet mellan det gamla vårdbidraget och nya omvårdnadsbidraget utlovas nu förlängt vårdbidrag.
Pia Steensland (KD) fick igenom ett sådant förtydligande genom kontakter med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och övriga partier.

Kommer ALLA som drabbats av glappet nu att få ersättning, även retroaktivt?

– Genom lagändringen har Försäkringskassan möjlighet att låta ett vårdbidrag löpa vidare under handläggningstiden vid ansökan om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, säger Pia Steensland till HejaOlika.

– Det var oklart om propositionen skulle tolkas på så sätt att lagändring skulle gälla även för de familjer som redan nu befinner sig i ett glapp eller bara dem som ansökte om de nya bidragen efter den 1 juli när lagändringen har trätt i kraft.

Stor enighet om förtydligande

– Jag kontaktade därför socialförsäkringsministern för att få veta regeringens intentioner. Jag är glad att ministern då bekräftade att deras avsikt var att alla som drabbats av glappet skulle kunna få förlängt vårdbidrag retroaktivt om en ansökan om de nya ersättningsformerna är inlämnad.

– Socialförsäkringsministern uttryckte tacksamhet över att jag lyfte frågan och över att ett enigt socialförsäkringsutskott gav stöd för kristdemokraternas förslag att förtydliga regeringens intentioner i riksdagens beslut.

Lagen börjar gälla 1 juli, men hur länge kommer föräldrarna att få vänta på ersättning?

– Det är många familjer som har drabbats väldigt hårt av att stå utan pengar under de långa handläggningstiderna. Hur långa den nya handläggningstiden kommer vara kan jag inte ge svar på, men jag förutsätter att myndigheten gör vad de kan för att de drabbade familjerna ska kunna få tillbaka ersättningen så snabbt som möjligt.

Ingen ny ansökan behövs

På Försäkringskassan hemsida uppges nu att berörda föräldrar inte behöver göra något själva för att få det förlängda vårdbidraget.
Så här står det:

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring som ger Försäkringskassan möjlighet att förlänga ett beslut om vårdbidrag. Förlängningen är tänkt att gälla under tiden en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning utreds, men längst till och med 1 juli 2022. Lagen träder ikraft den 1 juli.

Du behöver inte göra en särskild ansökan om förlängt vårdbidrag, vi prövar det i varje enskilt fall om du gjort en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Vi förbereder oss inför att lagen träder i kraft och du kan redan nu få ett brev från oss om att vi planerar att förlänga ditt vårdbidrag. Själva beslutet om förlängning kan vi fatta först efter den 1 juli.

 

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content