Nyheter

Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut omvårdnadsbidrag


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Även om ersättningen så småningom beviljas blir det mycket lång väntan på utbetalningen för många familjer

När den gamla handikappersättningen byts ut mot nya merkostnadsersättningen blir handläggningstiden upp till ett år

 

Det nya omvårdnadsbidrag – som sedan 2019 ersätter det tidigare vårdbidraget – uppmärksammas åter för stora problem. Enligt SR Ekot väntar just nu 33 000 familjer på att få ersättningen beviljad, och under tiden görs inga utbetalningar.

Handläggningstiden för omvårdnadsbidraget har rusat i höjden.

Henrik Wrede, områdeschef på Försäkringskassan, säger till Ekot att 33 000 ärenden just nu väntar på beslut. Han beskriver situationen som mycket beklaglig. Målsättningen är 90 dagars handläggningstid. Nu har fler handläggare anställts och Försäkringskassan har beordrat övertid.

Kraftig minskning av familjer som får ersättning

Detta har lett till att många familjer under lång tid helt inte får någon ersättning utbetald alls, även om beviljad ersättning utbetalas retroaktivt. Ekot uppger som exempel att antalet familjer med ersättningen under senaste året minskat med 27 procent i ett av Sveriges län.

Detta är inte första gången som Försäkringskassans handläggning av omvårdnadsbidrag kritiseras. ”Det är nu uppenbart att Försäkringskassan inte klarar av detta arbete, och att familjer drabbas hårt”, skrev Svenska Downföreningen i ett uttalande i juli 2019.

Slog larm redan juli 2019

Föreningen beskrev då problemen på det här sättet:

”En omprövning av vårdbidraget har traditionellt gått till så att en handläggare ringer upp vårdnadshavaren och ställer ett antal kontrollfrågor. Om svaren visar på att behovet finns kvar, på samma nivå som tidigare, har handläggaren fattat beslut direkt att vårdbidraget löper som tidigare. Allt som allt 1-2 timmars arbete. Har förändringar skett blir självklart arbetet med omprövningen större.

Försäkringskassan har tolkat övergångsreglerna som att när en omprövning av vårdbidraget skulle skett ska nu alla söka omvårdnadsbidrag från grunden. En ansökan kan omfatta upp emot 20 A4-sidor med information och ett flertal intyg. Till detta görs – oftast – en muntlig intervju på ca 1-3 timmar. Efter detta ska handläggaren skriva ett beslutsunderlag, detta ska kommuniceras, och sedan fattar en beslutsfattare ett beslut. Detta tar självklart betydligt mer tid än de flesta av de tidigare omprövningarna.

Försäkringskassan har hanterat övergången så att de skickat ut brev fyra månader innan vårdbidraget går ut eller ska omprövas. Detta brev når dock inte alla, troligen för att man använder den digitala kanalen Kivra vilket många inte är medvetna om. Ingen fysisk post skickas ut. När vårdnadshavaren får denna information ska man börja skriva ansökan, vilket kan vara ett omfattande arbete. Man behöver också kontakta de vårdgivare barnet har, det kan vara ett stort antal, för att få de intyg som behövs. Detta kan alltså ta tid, vilket dessutom försvåras av att man samtidigt har en stor arbetsbelastning i egenskap av vårdnadshavare för ett funktionsnedsatt barn, det är ju trots allt därför man har vårdbidraget från början.

Försäkringskassan har samtidigt infört nya, hårdare, krav på vad läkarintygen ska innehålla, och det vårdnadshavare skriver i ansökan räknas enligt våra erfarenheter inte med om inte läkaren intygar allt man skriver. Att en läkare – ofta stafettläkare – ska ha kunskap om alla detaljer i varje familjs merarbete, varje minut är förstås helt orimligt, vilket gör att mycket av det merarbete familjerna har inte beaktas. Detta är förstås inte heller familjer med tidigare vårdbidrag vana vid, och då blir ansökningarna inte kompletta vilket i sin tur drar ut på handläggningstiden.

Nu till de ekonomiska konsekvenserna. Vårdbidraget slutar att betalas ut när det skulle ha omprövats. Handläggningstiden för omvårdnadsbidraget är nu uppe i sex månader från att ansökan kommer in, och den tiden förlängs allteftersom månaderna går – bidraget har ju bara funnits i 6 månader.

Detta innebär att många familjer nu står utan dessa pengar, trots att man tidigare haft långa beslut, och trots att förutsättningarna inte ändrats. De familjer där en vårdnadshavare gått ned i tid på sitt arbete, eller till och med slutat arbeta, hamnar i en orimlig ekonomisk situation. Vi har medlemmar som hamnat i skuld, som får försörjningsstöd och som tvingas att be släkt och vänner om bidrag.

Det är inte rimligt att familjer med barn med funktionsnedsättningar ska hamna i denna utsatta ekonomiska situation på grund av att Försäkringskassan inte kan hantera övergången mellan dessa bidrag på det sätt man bör kunna förvänta sig. Eftersom vårdbidrag tidigare faktiskt inte omprövats så exakt vartannat år som föreskrifterna säger, borde det omöjligt vara så att bidragen helt plötsligt ska kunna sluta betalas ut trots att beslutet fortfarande gäller.”

JO har kritiserat

Även JO, Justitieombudsmannen, kritiserade under 2019 Försäkringskassans handläggning av omvårdnadsbidrag. ”Vid granskningen noterades flera fall där myndigheten kunde ha varit mer aktiv”, hette det i en rapport från JO.

”Även om omvårdnadsbidrag betalas ut retroaktivt, leder de långa handläggningstiderna till att det kan uppstå ett glapp i utbetalningarna med följd att den enskilde under en period står utan ersättning”, skrev JO.

Fler artiklar om detta ämne

Omvårdnadsbidrag
Generaldirektör Nils Öberg, Försäkringskassan. Collage: Linnea Bengtsson
”Ta fram en lösning senast 15 februari”
Försäkringskassan får ny deadline för att få ordning på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Omvårdnadsbidrag
Förstoringsglas granskar Försäkringskassan
Regeringen snabbutreder bidragshaveriet som skapat kaos för funkisfamiljer
Ministern: Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden
Omvårdnadsbidrag
Ardalan Shekarabi
Kan han rädda omvårdnadsbidraget?
Funkisfamiljer drabbas inte bara av långa väntetider - mer än hälften riskerar sänkt ersättning eller avslag
Omvårdnadsbidrag
Försäkringskassans huvudkontor i Telefonplan, Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.
Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst
Omöjliga krav på läkarintyg och okunniga handläggare är två av huvudorsakerna
Omvårdnadsbidrag
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.
300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget
Den kaotiska omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag har drabbat tiotusentals funkisfamiljer
Ekonomi
Pengar från Försäkringskassan - genrebild. Foto: Linnea Bengtsson
Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs
Pia Steensland: Även de som hamnat i glappet mellan gamla och nya regler ska få ersättning så snabbt som möjligt
Omvårdnadsbidrag
Pengar från Försäkringskassan - genrebild. Foto: Linnea Bengtsson
Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan
Många blir av med sina tidigare ersättningar, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson, ISF
Omvårdnadsbidrag
Ann-Kristin Sandberg. Foto: Linnea Bengtsson.
Tusentals familjer tvingas vänta på nya omvårdnadsbidraget – ”en skandal”
Försäkringskassan lämnar människor i sticket, säger Anki Sandberg
Ekonomiskt stöd
När den gamla handikappersättningen byts ut mot nya merkostnadsersättningen blir handläggningstiden upp till ett år
”Försäkringskassan drar in ersättning som är livsnödvändig”
Föreningen JAG: Många berörda lever redan på existensminimum. Det finns inga marginaler att ta av.
Pengar från Försäkringskassan - genrebild. Foto: Linnea Bengtsson
Försäkringskassans nya stöd: Hur mycket pengar blir det i plånboken?
Guide om de nya stöden från januari 2019: Så funkar omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *