Jättesatsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2022

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade idag flera efterlängtade förbättringar för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Garantinivåerna för båda ersättningarna höjs med cirka 1000 kronor per månad från januari 2022. Samtidigt höjs taket för bostadstillägget till samma nivå som för ålderspensionärer.

LÄS OM DET DRAMATISKA AVGÖRANDET 24 NOVEMBER 2021:
Riksdagen klubbade jättesatsningen idag. Men samtidigt skapade man en ny funkisskatt

Enklare att få sjukersättning och aktivitetsersättning

Vid presskonferensen uttalade Ardalan Shekarabi också att reglerna för att bli beviljad sjuk- och aktivitetsersättning ska bli mer generösa, i linje med Samuel Engbloms tre veckor gamla utredning.

Ministern sade att regeringen redan nu vill gå vidare med utredningens förslag om att lätta på kravet om prövning av arbetsförmågan, så att detta motsvarar de enklare reglerna för sjukpenning. Förändringen väntas innebära att tusentals fler personer kommer att beviljas ersättningarna.

Vill ha indexering för att ersättningarna inte ska halka efter

Ardalan Shekarabi utlovade även att regeringen ska utreda en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna, så att stöden i framtiden ska utvecklas mer i takt med den allmänna välfärden.

Ett allvarligt problem för berörda personer har varit att deras ersättningar successivt har halkat efter löneutvecklingen. Inkomstpensionen är, till skillnad mot sjuk- och aktivitetsersättningen, indexerad efter löneutvecklingen. När en indexering kan bli verklighet återstår att se – frågan ska först utredas.

MISSA INTE: Så hög blir sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

LÄS MER: Tusentals fler kan få sjuk- och aktivitetsersättning redan 2022

Garantinivån höjs med cirka 1000 kronor per månad

Den höjda garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen kommer alltså att genomföras från och med 1 januari 2022, om förslaget går igenom i riksdagen. Den som har hel garantiersättning och har fyllt 30 år får idag 10 036 kronor före skatt i månaden i sjukersättning.

Förslaget innebär att personer med hel sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 0,25 prisbasbelopp. Utgifterna för statens budget beräknas öka med drygt 1,5 miljarder kronor per år.

LÄS ÄVEN: Ökad aktivitets- eller sjukersättning kan ge chockhöjd omsorgsavgift

Taket för bostadstillägg höjs med 1900 kronor per månad

Även taket för bostadstillägget höjs från och med januari 2021, från dagens 5600 kronor per månad till 7500 kronor per månad – samma nivå som gäller för ålderspensionärer.

Skatten sänks med 1000 kronor per månad

Ännu en förbättring är att ”funkisskatten” – den högre skattenivån för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning – kommer att tas bort från januari 2022. Detta motsvarar ytterligare cirka 1000 kronor per månad.

Trendbrott efter decennier av växande fattigdom?

Personer med funktionsnedsättning har relativt sett blivit fattigare och fattigare under nästan hela 2000-talet. Ersättningarna har urholkats successivt efter hand som löneökningarna i samhället har sprungit ifrån utvecklingen av bland annat sjukersättning och aktivitetsersättning. Jobbskatteavdrag har lett till att personer med funktionsnedsättningar har fått betala jämförelsevis högre skatt. Inte heller bostadstillägget har hängt med i utvecklingen.

Problemen med växande fattigdom har varit välkända under många år, men trots det har den negativa utvecklingen fått fortsätta. Inför budgetpropositionen för 2022 ser det dock ut som att vi får ett rejält trendbrott, om regeringen får med sig riksdagens majoritet på att rusta upp den ekonomiska tryggheten för sjuka och personer med funktionsnedsättning.

HejaOlika har skildrat den växande fattigdomen i en serie videointervjuer. Se intervjun med Kerstin Scheutz från juni 2021:

LÄS MER: ”Jag vill inte se min son i trasiga kläder”
Hur blir det när vi föräldrar inte orkar jobba längre?
Hur kan samhället stänga alla dörrar för min sjuka dotter?

Regeringens pressmeddelande om budgetsatsningarna och ”åtgärder för ett starkare samhälle för alla”.

 

5 frågor till Ardalan Shekarabi

Efter torsdagsmorgonens presskonferens fick HejaOlika en kort intervju med socialförsäkringsministern.

Kommer regeringen att ha riksdagens stöd för att stärka ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning?

– Vår bedömning är att helheten kan godtas av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vi lägger naturligtvis fram en budgetproposition som har bäst förutsättningar att få stöd.

– Höjningen av garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättningen är extremt viktig eftersom en stor andel av de som har ersättningarna också har garantinivån.

– Jag vill också understryka att taket i bostadstillägget höjs, och det är en rejäl höjning på nästan 2000 kronor. Boendekostnaderna har ökat de senaste åren och decennierna, och då är det rimligt att taket i bostadstillägget är detsamma för den som har sjuk- eller aktivitetsersättning, som för ålderspensionärer.

Finns det ytterligare behov av att förbättra ekonomin, många går ju back med 4000–5000 kronor per månad?

– Ja, och därför är det så viktigt med det tidigare beskedet om att sänka skatten för den här gruppen. Och det är en rejäl skattesänkning, som handlar om att ta bort den orättfärdiga skillnad som finns.

– Vi ser också ett behov av att titta på indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna eftersom vi vet att den här gruppen har halkat efter så mycket. Det kommer att bli en utredning som vi påbörjar arbetet med nu.

När gjordes senast en liknande satsning på ekonomisk trygghet?

– Väldigt länge sedan. Jag vet när man gjorde det motsatta, det var 2008. Startpunkten för försvagningen var beslut som fattades i riksdagen 2007.

– Så det här är egentligen en åtgärd, en process, för att återskapa den ekonomiska tryggheten för personer med funktionsnedsättning och sjuka.

Regeringen utlovar idag också att det ska bli enklare att få sjuk- och aktivitetsersättning?

– Vi vill avisera att regeringen redan tagit ställning för att arbetsmarknadsbegreppet ska vara detsamma som för sjukpenning, att vi instämmer i Samuel Engbloms förslag. De andra delarna i utredningen ska vi också arbeta vidare med.

När förverkligas dagens besked om förändringen av arbetsmarknadsprövningen?

– Det måste remitteras först, så processen kommer att pågå under nästa år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.