Höjningen nästan utraderad för många med sjukersättning

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning drabbas stenhårt av den snabbt ökande inflationen.
– Det blir en kraftig försämring av köpkraften, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Personer med sjukersättning kan förlora hela marginalen

Den 1 januari 2022 höjdes sjuk- och aktivitetsersättningarna kraftigt, efter att ha halkat efter i välfärdsutvecklingen under nästan 20 år.

Höjningarna ledde dock snabbt till ökade kommunala avgifter.

LÄS MER: Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

Nu kapas köpkraften ytterligare av kraftigt ökad inflation.

– Om du lever på sjuk- och aktivitetsersättning och får 500 kronor i försämrad köpkraft per månad kan det radera ut hela din marginal, säger Arturo Arques.

Inflationen slår hårdast mot de som har små marginaler

Den höga inflationen har överraskat alla experter. Den sågs först som temporär, men nu menar experterna att prisökningarna kommer att fortsätta vara höga.

Det har varit stort fokus på höjda kostnader för energi och drivmedel för hus- och bilägare.

Det är dock en annan grupp som drabbas hårdast. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning på garantinivå har redan slimmade budgetar där nästan alla inkomster går till nödvändiga levnadskostnader.

– Alla måste ha tak över huvudet, kläder och mat på bordet. För de som har sjuk- och aktivitetsersättning så finns det inte så mycket marginal. För en familj med småhus och bil blir det också en påfrestning, men de kommer fortfarande att ha marginal för att kunna anpassa sig.

Köpkraften minskar med 380–500 kronor

Swedbank räknar nu med ett huvudscenario där 2022 års inflation landar på 4,5 procent. För en person med sjuk- eller aktivitetsersättning innebär det en försämrad köpkraft med 380 kronor per månad.

Ett alternativt scenario bygger på 6 procent inflation, och köpkraften minskar då med 500 kronor per månad.

– Många andra grupper har kunnat bygga upp goda marginaler under många år med ökande löner, lägre skatter och låga räntor. Men det gäller inte alla. De som alltid har tvingats leva med små marginaler, till exempel de som har sjuk- och aktivitetsersättning, garantipension eller är arbetslösa eller studerar är en stor grupp.

Allt går till nödvändiga levnadskostnader

För dessa går ofta hela inkomsten till nödvändiga levnadskostnader. Det finns inga bilkostnader, semesterresor eller nöjesutgifter att dra in på.

Hela höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen kan ätas upp

För personer med sjuk- och aktivitetsersättning har de ekonomiska utsikterna varit turbulenta de senaste månaderna. I december 2021 beslutade riksdagen om en rekordstor höjning av ersättningarna, samtidigt som funkisskatten sänktes och bostadstillägget höjdes. Sammantaget handlade det om en månatlig förbättring på 2000 kronor.

Redan i januari 2022 kom dock kraftigt höjningar av kommunala avgifter, främst för omsorg enligt socialtjänstlagen och för god man. Regering och riksdag hade missat att höjda sjuk- och aktivitetsersättningar automatiskt skulle leda till höjda avgifter.

Den utlovade förbättringen på 2000 kronor per månad krympte till endast 600 kronor för många.

Nu leder den oväntat höja inflationen till att den lilla kvarvarande förbättringen också går upp i rök.

Ännu ett väldigt magert år

– Alla har blivit överraskade av inflationen, som man först trodde var temporär. Det blir en kraftig försämring. Den 14 mars kom regeringen med ett paket på 14 miljarder för att dämpa effekterna. Inget i det paket går till gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning. De som omfattas av paketet får inte heller full kompensation.

– Utvecklingen är olycklig för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen valde att satsa på gruppen eftersom den halkat efter i många år. Det såg ut att bli en positiv förändring, om än inte så bra som man hade hoppats, men nu har även detta förbytts till ännu ett väldigt magert år, säger Arturo Arques.

Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl
Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl

FUB: Fortsatt otrygghet och beroende av anhöriga

Christina Heilborn, förbundssekreterare på Riksförbundet FUB, ger uttryck för besvikelsen hos en stor grupp personer med funktionsnedsättning:

– En redan utsatt grupp när det gäller den ekonomiska situationen riskerar nu att fortsatt tvingas leva i fattigdom och utanförskap, säger hon.

– Den nyligen gjorda förändringen med höjd sjuk- och aktivitetsersättning och sänkt skatt för de som har sådan ersättning, äts upp av inflation och aviserade avgifter i kommunen, såsom arvode för god man eller insatser enligt socialtjänstlagen.

– Det som var syftet med ändringen, nämligen en förbättrad och tryggare ekonomisk situation för personer med intellektuell funktionsnedsättning – innebär nu istället fortsatt otrygghet och beroende av närstående och anhöriga för sin försörjning. Det handlar om rätten till ett självständigt liv och där är ekonomin en nyckelfaktor, säger Christina Heilborn.

LÄS ÄVEN: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättningen

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.