Moderaterna vill spara miljarder på sjuk- och aktivitetsersättning 2022

Moderaterna verkar inte oroas av den växande relativa fattigdomen bland personer med funktionsnedsättning. När partiet idag presenterade sitt budgetförslag ingår besparingar på 2,2 miljarder kronor på sjukersättning och aktivitetsersättning under år 2022, och ännu mer året därpå.

DRAMATISKT AVGÖRANDE I RIKSDAGEN:
Riksdagen klubbade jättesatsningen idag. Men samtidigt skapade man en ny funkisskatt

Nej till regeringens förslag om stärkt sjuk- och aktivitetsersättning

Besparingen beror främst på att Moderaterna säger blankt nej till regeringens förslag om att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen. Regeringen vill höja garantinivåerna för båda ersättningarna med cirka 1000 kronor per månad från januari 2022.

Moderaterna vill även återinföra en övre tidsgräns för sjukförsäkringen på 2,5 år.

Vidare säger man nej till regeringens planer på att göra det enklare att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen har uttalat att reglerna ska bli mer generösa i linje med Samuel Engbloms utredning.

Det är oklart hur M ställer sig till regeringens förslag att ta bort ”funkisskatten”, det vill säga den högre skatt som personer med sjukersättning och aktivitetsersättning idag har.

LÄS ÄVEN: Jättesatsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2022

Vill spara 7,2 miljarder

Sammanlagt vill partiet spara 4,9 miljarder kronor år 2022 på sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitetsersättningen. År 2023 blir besparingen enligt partiets beräkningar 7,2 miljarder kronor.

Moderaterna motiverar de stora nedskärningarna med att man inte vill ”försämra incitamenten att komma tillbaka i arbete”. Vidare skriver man i budgetmotionen ”att regler och ersättningsnivåer i sjukförsäkringen påverkar sjukfrånvaron är känt i forskningen”.

LÄS MER OM DE VÄXANDE KLYFTORNA: Så här kan det väl inte gå till i Sverige år 2021?

Liknande sparförslag har tidigare mött starkt motstånd

Detta är inte första gången som Moderaterna vill göra besparing som drabbar personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Inför det senaste valet, år 2018, stred M för att stoppa planerna på en skattelättnad för just denna grupp. Den gången fick partiet rejält med mothugg både från andra partier och från funktionsrättsrörelsen.

”Skamligt”, sa Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, då om Kristdemokraternas och Moderaternas ställningstagande. ”Det är stor skillnad på att arbeta och att inte kunna ha ett arbete. Det här handlar om personer som inte har någon förmåga att arbeta, det handlar inte om lättja.”

Först backade KD från skattehöjningen. Och när M-ledaren Ulf Kristersson i TV4:s partiledarutfrågning fick en direkt fråga om besparingen överraskade han genom att korthugget säga att ”vi har tagit bort det förslaget helt”.

Tak för lönebidrag kan höjas till 22 000 kronor per månad

På ett område vill Moderaterna förstärka resurserna, och det gäller höjt tak för lönebidrag som man hoppas ska leda till att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ”ska kunna lämna arbetslöshet för arbete”.

Partiet vill höja lönetaket från dagens 20 000 kronor per månad till 22 000 kronor per månad. Kostnaden är 600 miljoner kronor 2022, 1,2 miljarder kronor 2023 och 1,3 miljarder kronor 2024.

LÄS ÄVEN: Efter många års kamp: Höjda lönebidrag

Fler är arbetslösa, färre får lönestöd

Enligt Moderaterna har antalet personer med funktionsnedsättning som varit arbetslösa i över 12 månader ökat med 5000 på två år, till över 40 000 personer. Samtidigt har antalet personer som har arbete med lönestöd anpassat för personer med funktionsnedsättning minskat med 9 000.

”Taket för den ersättningsgrundande lönen är dock lägre än många ingångslöner och bör därför höjas på samma sätt som i nystartsjobben för att fler personer med en funktionsnedsättning ska lämna arbetslöshet för arbete”, heter det i budgetmotionen.

LÄS ÄVEN: Lars Lööw jagar nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning och Arbetsmarknad och funktionsnedsättning – 2021 års siffror

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *