Moderaterna vill spara miljarder på sjuk- och aktivitetsersättning 2022–2023

Moderaterna verkar inte oroas av den växande relativa fattigdomen bland personer med funktionsnedsättning. När partiet 5 oktober presenterade sitt budgetförslag ingår besparingar på 2,2 miljarder kronor på sjukersättning och aktivitetsersättning under år 2022, och ännu mer året därpå.

LÄS ÄVEN:
Allt om sjuk- och aktivitetsersättning

Nej till regeringens förslag om stärkt sjuk- och aktivitetsersättning

Besparingen beror främst på att Moderaterna säger blankt nej till regeringens förslag om att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen. Regeringen vill höja garantinivåerna för båda ersättningarna med cirka 1000 kronor per månad från januari 2022. Moderaterna vill även återinföra en övre tidsgräns för sjukförsäkringen på 2,5 år.

Vidare säger man nej till regeringens planer på att göra det enklare att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen har uttalat att reglerna ska bli mer generösa i linje med Samuel Engbloms utredning.

Det är oklart hur M ställer sig till regeringens förslag att ta bort ”funkisskatten”, det vill säga den högre skatt som personer med sjukersättning och aktivitetsersättning idag har.

Vill spara 7,2 miljarder

Sammanlagt vill partiet spara 4,9 miljarder kronor år 2022 på sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitetsersättningen. År 2023 blir besparingen enligt partiets beräkningar 7,2 miljarder kronor.

Moderaterna motiverar de stora nedskärningarna med att man inte vill ”försämra incitamenten att komma tillbaka i arbete”. Vidare skriver man i budgetmotionen ”att regler och ersättningsnivåer i sjukförsäkringen påverkar sjukfrånvaron är känt i forskningen”.

LÄS ÄVEN:
M, KD och SD stödjer nu tryggare ekonomi för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Liknande sparförslag har tidigare mött starkt motstånd

Detta är inte första gången som Moderaterna vill göra besparing som drabbar personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Inför det senaste valet, år 2018, stred M för att stoppa planerna på en skattelättnad för just denna grupp. Den gången fick partiet rejält med mothugg, både från andra partier och från funktionsrättsrörelsen.

”Skamligt”, sa Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, då om Kristdemokraternas och Moderaternas ställningstagande. ”Det är stor skillnad på att arbeta och att inte kunna ha ett arbete. Det här handlar om personer som inte har någon förmåga att arbeta, det handlar inte om lättja.”

Först backade KD från skattehöjningen. Och när M-ledaren Ulf Kristersson i TV4:s partiledarutfrågning fick en direkt fråga om besparingen överraskade han genom att korthugget säga att ”vi har tagit bort det förslaget helt”.

Tak för lönebidrag kan höjas till 22 000 kronor per månad

På ett område vill Moderaterna förstärka resurserna, och det gäller höjt tak för lönebidrag som man hoppas ska leda till att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ”ska kunna lämna arbetslöshet för arbete”.

Partiet vill höja lönetaket från dagens 20 000 kronor per månad till 22 000 kronor per månad. Kostnaden är 600 miljoner kronor 2022, 1,2 miljarder kronor 2023 och 1,3 miljarder kronor 2024.

LÄS ÄVEN: Efter många års kamp: Höjda lönebidrag

Fler är arbetslösa, färre får lönestöd

Enligt Moderaterna har antalet personer med funktionsnedsättning som varit arbetslösa i över 12 månader ökat med 5000 på två år, till över 40 000 personer. Samtidigt har antalet personer som har arbete med lönestöd anpassat för personer med funktionsnedsättning minskat med 9 000.

”Taket för den ersättningsgrundande lönen är dock lägre än många ingångslöner och bör därför höjas på samma sätt som i nystartsjobben för att fler personer med en funktionsnedsättning ska lämna arbetslöshet för arbete”, heter det i budgetmotionen.

Funktionsrätt: Höjd garantinivå nödvändigt

Funktionsrättsrörelsen kritiserar Moderaternas budgetförslag som innebär stora neddragningar inom sjukersättning, aktivitetsersättning och sjukpenning.

– Vi undrar vilken verklighet Moderaterna lever i. Det vore klädsamt om våra politiska företrädare insåg vad deras politik innebär. Att garantinivån höjs är helt nödvändigt för de grupper som vi företräder som inte har några möjligheter att förbättra sin ekonomi, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

– Dagens försäkring fungerar inte, vilket finns svart på vitt. Sjuka och människor med funktionsnedsättning som inte kan arbeta får inte stöd inom försäkringen utan tvingas till socialtjänstens försörjningsstöd, eller få stöd från anhöriga för att klara sig. Är det så Moderaterna vill att vårt Sverige ska se ut? säger Elisabeth Wallenius, i ett uttalande.

FUB: Många lever under fattigdomsgränsen

Liknande tongångar hörs från Riksförbundet FUB, som har många medlemmar med aktivitetsersättning eller sjukersättning.

– Moderaternas budgetförslag vittnar om okunskap om en av de grupper som har aktivitets- och sjukersättningar som inkomst. Idag lever många under fattigdomsgränsen, och det har blivit värre de senaste åren, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare.

Hon hänvisar bland annat till FUB:s årliga kartläggning ”Fångad i Fattigdom”.

– Om man inte har anhöriga som skjuter till pengar, går de flesta back med flera tusen kronor varje månad. Det kan knappast finnas någon politiker som tycker att det ska vara så för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan jobba, säger Christina Heilborn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.